ChurchDesk Fyraftensmøde: Det nye fællesskab - en hverdag med storpastorater og sognesammenlægninger

Vi inviterer til online fyraftensmøde tirsdag den 24. oktober 2023 kl. 16-17. Et udvalgt panel fra det folkekirkelige landskab kommer med et skarpt indlæg. Det bliver en inspirerende eftermiddag med rig mulighed for debat, og du er inviteret!

Frivillige i kirken

I en rapport af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) fra 2014 viste det sig, at Danmark var et af de Europæiske lande, hvor flest engagerer sig i frivilligt arbejde. Faktisk var omkring 40% af os frivillige - et tal som ikke havde rykket sig meget i løbet af den fireårige periode CFSA havde lavet rapporter over vores frivillighed. Både ældre og yngre engagerer sig og giver en hånd med, når der er brug for det, oftest fordi de ønsker at gøre en forskel eller hjælpe andre mennesker. Og forskellige samfundsgrupper er frivillige på forskellige måder. Nogen skal inviteres med, mens andre helt selv tager initiativ, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvad der skal til for at tiltrække frivillige. Det gælder også for kirken. I samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) er CFSA i gang med at udarbejde et projekt, som de kalder “Kirker og kommuner i samarbejde - fællesskab om velfærd”. Projektet løber frem til midten af 2017, og undersøger blandt andet hvordan lokale sognekirker og kommuner i fællesskab kan skabe velfærd. For det frivillige engagement, som kirken er med til at skabe, er enormt vigtigt og værdsat. Det giver et endnu bredere fællesskab og skaber en tættere relation, som ikke må undervurderes. Læs her, hvorfor kirken bør engagere frivillige i deres liv og vækst, og hvordan kirken skaber plads og rum til frivillighed.

Mød Mette Broen Steen: Kirke på tværs af sogne i provstiet

I Hadsund Provsti har de valgt ChurchDesk som den løsning, der skal samle de 11 sogne og tilhørende kirker, ansatte og sognebørn. De vil nemlig være kirke ikke bare i hver enkelt sogn, men også på tværs af sognegrænserne.

Succeshistorien fra Haderslev Domsogn: Sådan fik de flere tilmeldte til kirkens nyheder

I Haderslev Domsogn har de haft stor succes med at indsamle kontakter. De har nemlig kombineret tilmeldingen til kirkens aktiviteter med en tilmelding til nyheder fra kirken. Det har gjort det enormt nemt for den interesserede at sige "ja tak" til nyhederne.

[Infografik] Hvordan Haderslev Domsogn gik fra 0 til 600 kontakter

Haderslev Domsogn har arbejdet målrettet med at indsamle data på sine medlemmer og interesserede for dermed at kunne kommunikere digitalt med dem i nyhedsbreve mv. Vi har talt med dem og samlet de fire vigtigste tips i nedenstående infografik. Klik også her for at læse hele historien.

Mød Sumee Bang Mikkelsen: Når samarbejde bliver smartere

På Amager i København ligger Allehelgens Kirke og Sundkirken, som i daglig tale kaldes Metrokirkerne. De to kirker har indgået et tæt samarbejde, hvor de på tværs af sognene og menighederne deler præster, gudstjenester og aktiviteter. Det kan i sig selv virke uoverskueligt og som et stort stykke arbejde for mange, men virkeligheden er, at flere og flere sogne samarbejder på denne måde. Det er ikke nogen hemmelighed, at det også kræver god koordinering at få de mange individuelle brikker til at falde på plads, men i Metrokirkerne har de fundet en løsning. Kordegn Sumee Bang Mikkelsen står for den daglige administration i de to kirker, hvor ChurchDesk er blevet samlingspunktet, og hun har fortalt om dagligdagen i kirkerne. 

Vil du gerne blive bedre til ChurchDesk?

Nu har du chancen for at dele dine erfaringer med andre brugere og få inspiration, når vi til november igen afholder vores Brugergrupper rundt om i hele Danmark. Første del af dagen er en åben workshop, hvor vi vil være til stede og have mulighed for at hjælpe og dele erfaringer. Derefter vil der være oplæg fra eksisterende ChurchDesk brugere og en kort opdatering fra os i ChurchDesk.

Er kirkens hjemmeside for alle eller ingen?

De fleste hjemmesider er målrettet grupper af mennesker med relativt ens behov. Hjemmesider for folk, der interesserer sig for windsurfing, skiferier eller sommerfugle. Derfor handler en hjemmeside ofte kun om få, udvalgte emner. Det gør dem hver især relevante for den besøgende, der har lige dén specifikke interesse. Men sådan er det ikke for din kirkes hjemmeside, hvor mange behov skal mødes.

Vi inviterer til brugergrupper

Vi bliver hver dag spurgt om, hvordan andre sogne bruger ChurchDesk. Nu har du chancen for selv at finde ud af det og udveksle erfaringer. Vi introducerer nu muligheden for at blive del af vores nye brugergrupper, hvor vi vil facilitere videndeling mellem brugere af ChurchDesk.

Mine første 25 møder med kirker... ud af 100

For tre uger siden skrev jeg, at jeg ville tale med alle vores kirker. Det har indtil videre været et fantastisk initiativ med rigtig gode tilbagemeldinger.

Jeg vil tale med alle vores kirker

Jeg vil hoppe lige ud i det. Sidste uge fik jeg en god idé og skrev ud til 1000 af vores aktive brugere. Jeg spurgte dem, om de kunne finde 10-15 minutter af deres tid til at snakke med mig. Se her hvad der skete!

En fælles IT-platform styrker sognets liv og vækst


Aarhus Vestre Provsti og alle 14 sogne har netop valgt ChurchDesk som ny fælles platform. Provstiet arbejder målrettet med at understøtte samarbejdet på tværs af sognene. Det giver besparelser og frigiver ressourcer, som kommer det enkelte sogn til gode hvilket styrker kirkens liv og vækst.

“ChurchDesk bliver vores fælles IT-platform, som kommer til at give os en helhedsløsning og dermed en række fordele,” udtaler Poul Langagergaard fra provstiudvalget. Aarhus Vestre Provsti har valgt ChurchDesk som ny samarbejdspartner og det er afslutningen på en proces, hvor alle præster, medarbejdere og menighedsråd har været involveret for at sikre den bedst mulige løsning.

Få hjælp til driften af kirkegården!

 

En graver skal efterhånden kunne holde styr på det hele. Det kan være en svær proces når antallet af timer skal registreres eller når der skal laves plejeplan for de kommende år. Og hvor mange ressourcer har man til rådighed i forhold til den ønskede kvalitet af kirkegården.

Tidligere fandt mange gravere løsningen i form af enten papir- eller Excel modellen. Med tiden bliver det dog mere og mere relevant at se på en online platform. Vi har været i kontakt med flere gravere i Danmark der mener at man bør se efter et system der indeholder følgende:

  • Det skal være nemt tilgængeligt og online (Så er graveren mere mobil)
  • Automatisk backup (Dette sikrer at man aldrig mister data)
  • Der skal komme løbende opdateringer fra udbyderen (Så følger produktet med tiden)
  • Personale skal selv kunne registrere deres tid (Dette fordeler arbejdet mellem personalet)
  • Det skal kunne give graveren, kirkegårdslederen eller menighedsrådet et hurtigt og forståeligt overblik (På den måde er det nemt at få et samlet overblik over driften af kirkegården
  • Der skal være support inkluderet  (Så kan personalet hurtigt  komme igang og få succes med værktøjet)

Guide til billeder på kirkens hjemmeside

Der er ikke noget som gode billeder, der kan løfte indtrykket af en hjemmeside og give de besøgende lyst til at blive på siden. Men hvordan vælger man det rigtige billede og hvor finder man dem uden at bryde copyright? hvad er f.eks. forskellen på Situations- og Portrætbilleder og hvordan lave?

Tryk her og hent ChurchDesks gratis guide med 7 gode råd til billedbehandling på kirkens hjemmeside!

Styrk kirkernes samarbejde i provstiet


Det sprudler med arrangementer rundt omkring i sognene. Medlemmerne benytter flittigt sognets udvalg, og kan se kommende begivenheder på hjemmesiden, nyhedsbrev, kirkeblad og måske via Facebook. Men hvad med arrangementerne i de andre sogne? -Oftest har medlemmerne svært ved at danne sig et overblik over det samlede udbud af arrangementer i provstiet. Det kan føre til at de misser en koncert, foredrag eller lignende de gerne ville have deltaget i. 

Mange danskere bruger smartphones

"Mobilvenligt design tilpasser jeres hjemmeside til de mindre skærme på smartphones og tablets, samt ændrer på brugerfladen, så denne gøres nemmere og...

Read more

Styrk kirkernes samarbejde i provstiet

Det sprudler med arrangementer rundt omkring i sognene. Medlemmerne benytter flittigt sognets udvalg, og kan se kommende begivenheder på hjemmesiden, ...

Read more

Guide til billeder på kirkens hjemmeside

Der er ikke noget som gode billeder, der kan løfte indtrykket af en hjemmeside og give de besøgende lyst til at blive på siden. Men hvordan vælger man...

Read more