All Posts

Frivillige i kirken

Frivillige i kirken

I en rapport af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) fra 2014 viste det sig, at Danmark var et af de Europæiske lande, hvor flest engagerer sig i frivilligt arbejde. Faktisk var omkring 40% af os frivillige - et tal som ikke havde rykket sig meget i løbet af den fireårige periode CFSA havde lavet rapporter over vores frivillighed. Både ældre og yngre engagerer sig og giver en hånd med, når der er brug for det, oftest fordi de ønsker at gøre en forskel eller hjælpe andre mennesker. Og forskellige samfundsgrupper er frivillige på forskellige måder. Nogen skal inviteres med, mens andre helt selv tager initiativ, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvad der skal til for at tiltrække frivillige. Det gælder også for kirken. I samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) er CFSA i gang med at udarbejde et projekt, som de kalder “Kirker og kommuner i samarbejde - fællesskab om velfærd”. Projektet løber frem til midten af 2017, og undersøger blandt andet hvordan lokale sognekirker og kommuner i fællesskab kan skabe velfærd. For det frivillige engagement, som kirken er med til at skabe, er enormt vigtigt og værdsat. Det giver et endnu bredere fællesskab og skaber en tættere relation, som ikke må undervurderes. Læs her, hvorfor kirken bør engagere frivillige i deres liv og vækst, og hvordan kirken skaber plads og rum til frivillighed.

Hvorfor vil menigheden hjælpe til i kirken?

I nogle sogne er der allerede mange frivillige hænder til at løfte opgaver i forbindelse med kirkens aktiviteter. Nogen laver kaffe eller arrangerer caféer, mens andre strikker og hækler til den næste bazar. I disse sogne er der næsten ingen grænser for, hvordan de lokale involverer sig i kirkens liv. Andre steder er det at tiltrække frivillige kræfter og samle deltagere en meget større udfordring, fordi man ikke ved, hvor man skal finde de frivillige. Alligevel argumenterer sognepræst Carsten Haugaard Nielsen i artiklen: “Lad frivillig-feberen rase i folkekirken” at kirken skal bruge frivillige. Han mener, at det arbejde de udfører i forbindelse med kirkens fællesskaber er uundværligt. De er med til at skabe og forme kirkens liv, og de sørger for at menighedens interesser er repræsenteret. Desuden tilføjer han, at “kirken får ansigt, hver gang en frivillig fra kirken møder et andet menneske”.

Frivilligrapporten fra 2014 beskriver hvordan det primært er de ældre og unge der er frivillige. Unge engagerer sig oftest i deres fritidsinteresser, for eksempel som hjælpetrænere i sportsklubben eller med lektiehjælp, mens de ældre bliver indstillet eller efterspurgt i deres frivillige foreningsarbejde. Rapporten beskriver også, at næsten halvdelen af de unge, som ikke allerede laver frivilligt arbejde, faktisk gerne vil. De skal bare opfordres til det. Derfor er det enormt vigtigt, at der er konkrete roller, opgaver og personer til at starte det frivillige arbejde op. Der skal være en ambition eller værdi bag arbejdet, før de fleste vil investere deres tid i det. I kirken kan denne værdi være det, at man bliver en integreret del af et fællesskab.

Hvordan tiltrækker vi frivillige kræfter?

Først og fremmest, som Carsten også understreger i artiklen, er det vigtigt at anerkende de frivillige, som allerede giver en hånd i kirken. Alle sogne har et frivilligt menighedsråd - et godt sted at starte. Det kan blandt andet gøres gennem den årlige “Frivillig fredag”, som ligger sidste fredag i september og er “en markering og anerkendelse af frivillighed”. Det kan også være sociale aftener eller en årlig koncert for de frivillige i kirken, så de kan mødes på tværs af interesser og opgaver.

I forhold til at finde nye frivillige, må man spørge sig selv, hvad man forventer af dem, og hvad de skal være med til at opnå. Det er vigtigt at de frivillige føler deres arbejde værdsat. Møder de op i en kirke, hvor der ikke er et formål eller en struktur omkring det de laver, risikerer man, at de ikke kommer igen. Mange steder er der et enormt netværk og fællesskab blandt de frivillige, og det er dette i sig selv, der giver dem lyst til at hjælpe i kirken igen og igen. Faktisk mener 5 ud af 10 at det sociale samvær er en væsentlig motivation for deres frivillighed. Er der et nyt projekt I kunne tænke jer at få stablet sammen, men som de ansatte ikke har ressourcer til? Skriv ud og hør menigheden, om ikke de kunne have lyst til at give en hånd med. Ofte venter de bare på det rette tilbud.

DK-product-plannning.png

Når en frivillig skal varetage en opgave, er det vigtigt at personen kan se hvad opgaven indebærer, for at vurdere om der er tid og lyst til at varetage den. Derfor må det også være synligt hvor og hvornår opgaven skal udføres. Med ChurchDesk Planlægning har vi gjort det nemt at blive engageret i kirken. En administrator i kirken kan nemt oprette grupper af personer og vælge den arbejdsopgave som gruppen normalt håndterer. Det kan være en bestemt gruppe frivillige normalt varetager forberedelser til arrangementer, som kaffebrygning og opsætning af stole, mens en anden gruppe normalt klarer promoveringsopgaver i forbindelse med kirkens aktiviteter. En person kan sagtens være medlem af flere grupper, men ved at tilføje dem til grupper, er det let for alle - ansatte som frivillige - at finde specifikke personer til at varetage konkrete opgaver. Ved at tilføje de opgaver som skal klares før, under og efter arrangementet kan administratoren fralægge sig de fleste opgaver i forbindelse med en begivenhed. Det er nemt at tildele opgaver til frivillige eller lade de frivillige selv tage sig af tildelingen. Samtidig er det overskueligt og simpelt for de frivillige at se hvor og hvornår, der er brug for deres hjælp. Hvis du vil vide mere om konkrete måder at få fat i de frivillige, kan du læse mere her.

Der er ikke noget i vejen for at bede om hjælp, når arrangementer skal afvikles i kirken. Det fællesskab der i forvejen er rundt om kirken bør også byde op til, at de involverede tager ansvar for aktiviteter eller andre opgaver. De fleste i lokalsamfundet er i forvejen medlemmer af menigheden, og mange venter blot på at en dør bliver åbnet, så de kan give en hånd med og give noget tilbage til kirkens liv.

Har du en god historie om jeres frivillige? Eller spørgsmål? Så tøv ikke med at kommentere nedenfor eller kontakte os på support@churchdesk.com eller 7070 2670.

Topics: Medlemspleje, Samarbejde i kirken, Frivillige i kirken

Hvordan gør vi plads til de frivillige i kirken?

Der er travlt i landets kirker, og det betyder, at de ansatte ikke altid har tid til at gøre alt det, de gerne vil. Mange har gode idéer til tiltag, s...

Read more

De skjulte frivillige i kirken

Ny undersøgelse af folkekirken peger på et stort, uudnyttet potentiale af frivillighed. Danskerne vil gerne være frivillige. De fleste kirker ønsker f...

Read more

En ChurchDesk Guide: Sådan afholder du succesfulde arrangementer i kirken

Denne gratis vejledning indeholder gode råd til, hvordan du afholder succesfulde arrangementer i kirken. Det inkluderer tanker om at sætte mål, overve...

Read more