All Posts

Styrk kirkernes samarbejde i provstiet

del-begivenheder_1


Det sprudler med arrangementer rundt omkring i sognene. Medlemmerne benytter flittigt sognets udvalg, og kan se kommende begivenheder på hjemmesiden, nyhedsbrev, kirkeblad og måske via Facebook. Men hvad med arrangementerne i de andre sogne? -Oftest har medlemmerne svært ved at danne sig et overblik over det samlede udbud af arrangementer i provstiet. Det kan føre til at de misser en koncert, foredrag eller lignende de gerne ville have deltaget i. 

Med ChurchDesk kan sogne også samarbejde på tværs. I stedet for at en begivenhed kun kommer det enkelte sogns medlemmer til gode, kan denne deles via en fælles provstiside eller via andre sognes hjemmesider. Det er ligeledes muligt at inkludere begivenheder og blogs fra andre sogne i en besked i Kontakter. På denne måde får medlemmerne gavn af samtlige arrangementer og begivenheder, og personalet undgår ekstra arbejdsgange og dobbeltindtsatninger.

 

Det indeholder:

  •  Automatisk deling af andre sognes begivenheder på din hjemmeside og i beskeder
  •  Træk alle provstiets begivenheder ind på provstihjemmesiden
  •  Glæd medlemmerne med flere arrangementer og begivenheder
  •  Undgå ekstra arbejdsgange og dobbeltindtastninger for personalet i sognene

 

Topics: Nyheder, Samarbejde i kirken, Værktøjer til kirken

Christian Steffensen
Christian Steffensen
Founder & CEO at ChurchDesk

ChurchDesk Portal til provstier: Alle begivenheder, samlet og til alle formål

ChurchDesk Portal hjælper provstiet med at få overblik over alle aktiviteter, gudstjenester og handlinger i provstiets sogne. Overblik over alle aktiv...

Read more

En fælles IT-platform styrker sognets liv og vækst

Aarhus Vestre Provsti og alle 14 sogne har netop valgt ChurchDesk som ny fælles platform. Provstiet arbejder målrettet med at understøtte samarbejdet ...

Read more

Hvad kan samarbejde i kirken bruges til?

Hvad kan samarbejde på i provstiet give af fordele for menigheden, det enkelte sogn og kirkens personale? Jeg taler med mange provster og provstiudval...

Read more