All Posts

Hvad kan samarbejde i kirken bruges til?

cd-event-illustration.png

Hvad kan samarbejde på i provstiet give af fordele for menigheden, det enkelte sogn og kirkens personale? Jeg taler med mange provster og provstiudvalg, som har forskellige holdninger til samarbejde i provstiet.

En fælles IT løsning øger samarbejdet i provstiet og gør det nemmere for menigheden

Når provstiet arbejder i den samme digitale kalender giver det nye muligheder i provstiet. Eksempelvis vil menigheden nemt kunne søge information om folkekirkens samlede tilbud i provstiet indenfor f.eks. musik eller børne- og familiebegivenheder på en fælles hjemmeside, der automatisk trækker informationer fra sognenes digitale kalendere.

En anden fordel er, at provstiet let kan koordinere internt. Sogne der ligger tæt på hinanden kan sikre sig, at man ikke planlægger større og ensartede begivenheder datomæssigt for tæt på hinanden eller oven i hinanden.

Det enkelte sogn kan også lettere få promoveret en større begivenhed inden for hele provstiet, da begivenheder automatisk kan gå på en fælles hjemmeside, når alle taster i den samme kalender.

En god ting er, at der ikke skal laves noget grundlæggende om i forhold til den måde sognene arbejder på idag. Begivenheder tastes på sogn.dk idag. Fremfor at taste ind her, tastes der blot ind i den samme digitale kalender, så vil begivenheder overføres til sogn.dk og provstiet som helhed kan opnå ovenstående fordele.

Der kan også være en økonomisk fordel i at samle tingene og udnytte købekraften ved at dele af eller hele provstiet går sammen om en fælles løsning.

Det siger provsterne

Jeg taler med mange provster og provstiudvalg, som har forskellige holdninger til samarbejde i provstiet. De fleste jeg møder på min vej mener, at samarbejde på tværs af kirkerne og provstiet er den rette vej frem, da folkekirken - som samlet enhed - er én kirke og det er også den måde den bliver opfattet på af den almindelige dansker. En del mennesker ved tilmed ikke engang hvilket sogn de hører til og opfatter kirken som værende tilgængelig uanset hvor i Danmark de befinder sig. Andre er meget tæt knyttet til deres lokale sogn. Sognegrænserne er dog mere udviskede end tidligere for danskerne - især i de større byer.

Flere af danskerne besøger dog idag gerne nabosognet, hvis der er en begivenhed, der har deres interesse der. Dette gør at en hjemmeside for alle kirkerne i et provsti er mere relevant end nogensinde.

Det bringer mig videre til "provstiet". Jeg hører provster, der mener, at grunden til at mange mennesker ikke kender ordet “provsti" er netop fordi, at kirken ikke fortæller nok om hvad det er. Det kan man naturligvis læse mere om på folkekirkens hjemmeside. Min pointe er, at man som provst - sammen med sit provstiudvalg - bør tage stilling til om man ønsker at provstiet skal have en hjemmeside eller ej. Hvis man ønsker at provstiet skal have en hjemmeside hvem skal den så være noget for? Det er næste overvejelse. Har man f.eks. en hjemmeside i provstiet skal den så hedde f.eks. “Frederiksberg provsti” eller "Folkekirken på Frederiksberg”. I det første eksempel får man nævnt ordet provsti og kan udbrede kendskabet til det blandt danskerne, mens andre provster jeg taler med mener, at man skal kalde det ‘Folkekirken i x' (i det givne geografiske område), da menigheden bedre kan relatere til dette.

Uanset hvad man er til, kan det være en fordel, at provstiudvalget tager stilling til om provstiet som helhed skal fremstå i stigende grad som én samlet enhed udadtil i det digitale. De forskellige kirker i provstiet skal naturligvis stadig bevare deres unikke identiteter, men samtidigt kan de stå stærkere, hvis de står sammen. Det er min påstand naturligvis, men lad mig give nogle eksempler:

Lad os forestille os, at alle sognene i et provsti har valgt en fælles arbejdsplatform til hjemmeside og kalender, således at samarbejdet på tværs af hele provstiet bedst kan understøttes den vej rundt. Hvad kan det føre til for menigheden, den enkelte kirke og kirkens personale?

Endnu mere inddragelse af medlemmer i sognet

Inddragelse af medlemmer kan højnes endnu mere ved at gøre det nemt for medlemmerne at finde alle begivenhederne i kirkerne i provstiet ét sted - på en fælles hjemmeside for alle kirkerne her - hvor alting altid er automatisk opdateret. Forestil dig at du er interesseret i musikalske begivenheder i kirken. Du vil gerne have et overblik over, hvad der foregår i kirkerne i nærheden. En måde er at tage ud og besøge hver kirke og få udleveret materiale over den slags begivenheder. En anden måde er at gå på internettet og først finde de 5-10 hjemmesider til kirkerne i nærheden og undersøge på hver enkelt hjemmeside, hvad der foregår. Endelig vil der - hvis man arbejder sammen i provstiet og har en fælles arbejdsplatform - være mulighed for at man kan gå på én hjemmeside, der samler alle begivenheder i kirken i det pågældende provsti. Begivenhederne kan eventuelt inddeles efter de interesseområder mennesker har i forhold til kirken i det givne provsti. Du vil nemt kunne finde alle musikalske begivenheder der foregår i kirkerne i nærheden. Det er medlemspleje. At gøre det nemt for den enkelte at finde de tilbud, der er interessant for personen på en enkel måde.

Eller forestil dig en nybagt mor, som kommer ned i sit lokale sogn for at tilmelde sig til babysalmesang, men den dag i ugen hvor holdet kører passer ikke ind i hendes kalender. Holdet kan også være fyldt. Her kan moderen blive hjulpet videre ved, at hun kan gå ind på den fælles hjemmeside i provstiet og hurtigt se om der er andre hold i nogle af de andre kirker, der passer hende bedre / har ledig plads. På den måde kan kirkerne i et samarbejde bedre undgå at et medlem fra sin menighed ikke får glæde af kirkens samlede tilbud, hvis der ikke er plads på holdet eller den dag i ugen ikke passer ind i familiens program.

Større eksponering for den enkelte kirke

Bruger en kirkes ansatte mange timer på at arrangere en større begivenhed kan kirken med en fælles hjemmeside for alle kirkerne i provstiet få større eksponering i forhold til at begivenheden kun blev vist på kirkens egen hjemmeside og overfor den lokale menighed. Det handler om at få kommunikeret de større begivenheder bredt ud, så kirkens ansatte får stor opbakning på dagen til den begivenhed de har lagt mange kræfter i at planlægge. Det være sig en stor koncert, et foredrag, et Luther marathonløb eller andre af kirkens mangfoldige og interessante begivenheder.

Intern koordinering på tværs af sognegrænser

Hvis kirkernes offentlige begivenheder samles og der arbejdes i det samme kalendersystem giver det mulighed for synergier og samarbejde. F.eks. kan en kirkes ansatte undgå at arrangere en større begivenhed samme dag som en anden kirke i nærheden planlægger en stor begivenhed. En anden situation kan f.eks. være at en kirke undgår at få den samme foredragsholder ud, som netop har været hos en anden kirke i nærheden ugen forinden. Det vil også være muligt for præster og organister at kunne give adgang til hinandens kalendere på kryds og tværs, såfremt man har et samarbejde nogle kirker imellem om at afløse hinanden, når det er nødvendigt.

Fælles kommunikation

Når alle sogne bruger samme digitale arbejdsplatform er der mulighed for elektronisk at trække nyheder og begivenheder fra alle sognene og dele dette i en samlet udsendelse til alle de mennesker i provstiet, som det er relevant for. Det vil for eksempel være interessant for nogle at modtage det månedlige nyhedsbrev med alle koncerter fra folkekirken i den kommune eller det geografiske område man bor i.

Det er nogle af mine eksempler på, hvad øget samarbejde på tværs af hele provstiet kan føre til.

Spørgsmålet er hvordan det enkelte provsti ønsker at fremstå i forhold til menigheden og hvilken holdning der er til at en fælles arbejdsplatform kan hjælpe både den enkelte kirke og kirkens ansatte. Det handler ikke om noget, der skal fixes, men blot om at udnytte de digitale muligheder og følge med tiden til at være endnu mere for mennesker.

Topics: Medlemspleje

Christian Steffensen
Christian Steffensen
Founder & CEO at ChurchDesk

En fælles IT-platform styrker sognets liv og vækst

Aarhus Vestre Provsti og alle 14 sogne har netop valgt ChurchDesk som ny fælles platform. Provstiet arbejder målrettet med at understøtte samarbejdet ...

Read more

Kirken kan skabe tættere relationer, hvis den udnytter teknologien

Denne artikel er også bragt i Kristeligt Dagblad den 9. november 2015 Der er så mange mennesker, som er medlem af kirken, og som alt for sjældent mærk...

Read more

Hvordan kan kirkens budskaber opleves som relevante for den enkelte, når folk er så forskellige?

Kirkens opgave er at servicere alle medlemmer i sognet. Det er nemmere sagt end gjort, da folk har forskellige relationer til kirke og tro, er forskel...

Read more