All Posts

Tre vigtige emner, som de nye menighedsråd bør overveje

PCC-Election.png

I går blev de sidste stemmer afgivet, og der er landet over enten ved freds- eller kampvalg blevet valgt nye menighedsråd. De skal nu indsættes og i gang med det vigtige arbejde der ligger bag det at drive en kirke. Derfor har vi samlet det vi mener er 3 af de vigtigste emner, som de nye menighedsråd bør tage op til overvejelse og diskussion. Det er emner, som allerede bliver diskuteret landet over, og som blandt andet Landsforeningen af menighedsråd påpeger. Vi håber at disse tre fremhævede emner kan være med til at skabe overblik over andre vigtige temaer end kirkens fysiske rammer, regnskaber og renovering.

1. Identificer sognets vilkår og problematikker - og vær realistiske

Landsforeningen af menighedsråd deler et par aktuelle temaer på deres hjemmeside. Et af dem er deres vidensprojekt: “Kirken på landet”. Projektet er opbygget om og beskriver, at ikke alle landsogne har samme vilkår og problematikker. Det er et fokus, som man må huske på, når man i sognet hører om fremgangsmåder i andre sogne og får nye idéer. Der er ikke samme vilkår for alle sogne og præcis derfor er det vigtigt at forstå og udnytte netop jeres sogns muligheder. Start med at identificere de problematikker, jeres sogn står over for. Husk ikke kun at tænke kortsigtet, men også overveje langsigtede problematikker. Det er vigtigt, at I er realistiske omkring de målsætninger I sætter jer, og derfor må de være baseret på reelle problemstillinger i jeres sogn.

Når det er sagt, er disse problemstillinger langt hen ad vejen ikke unikke for sognet. For selvom sogne har forskellige størrelser og vilkår, har mange sogne lig jeres ofte også det samme at gøre godt med. Landsforeningen af menighedsråd identificerer for eksempel seks forskellige typer af landsogne ud fra deres undersøgelse og kigger man på hele landet, findes der nok også et begrænset antal typer af sogne. Det er en god idé at bruge hinanden til sparring, vidensdeling og inspiration - ikke kun internt i menighedsrådet men også menighedsråd på tværs. I skal blot huske at have jeres eget sogns muligheder og vilkår i baghovedet, når I indgår i disse samtaler.

Statistik.jpg

Et eksempel på en relevant problematik, som gælder sogne i hele landet er de faldende dåbstal - et emne som også Landsforeningen af menighedsråd fremhæver. Som det kan ses af statistikken ovenfor, er antallet af døbte i kirken faldet fra knap 55.000 i 2006 til knap 40.000 i 2015, altså et fald på næsten 15.000. Også Kirkeministeriet er opmærksomme på problemet og beskriver på deres hjemmeside, at den overordnede dåbsprocent for hele landet er faldet fra 80,6 procent i 1990 til 62,6 procent i 2014. Bekymringen beskrevet af Landsforeningen af menighedsråd er blandt andet hvilken konsekvens dette kan have på fremtidens konfirmationstal og den generelle sammenhæng mellem kirke, folk og kirkens fællesskab. Det er en farlig tendens, hvis de faldende dåbstal går hen og får betydning for fremmødet i kirken. Der er desværre ikke nogen garanti for, at kirkerummet som er fyldt i dag også er fyldt i morgen. Et fokusområde som dette er derfor vigtigt at prioritere, for det er essentielt for at kirkens ansatte også kan udføre deres arbejde.

2. Fortsæt det gode arbejde og sæt mål for jeres sogn

Et mål der går igen for mange sogne rundt om i landet er at få flere engageret i kirkens frivillige arbejde. Flere skal se, at det giver værdi at være engageret i kirken - ikke kun om søndagen. Og mange vil gerne være en del af kirkens liv, men ved ikke hvordan de bliver det. Lykkes det at kombinere behovet for og lysten til at være frivilligt involveret, kan det betyde, at der for eksempel vil være flere opstillede til næste menighedsrådsvalg. Derfor er det andet fremhævede emne, hvordan folkekirken forbliver en sammenhængskraft og et samlingspunkt i lokalsamfundet. For at komme dette til livs må I tænke uden for regneark og sætte jer ind i folks mentalitet og tankegange. Det kræver relationer til og liv i kirken, hvis den skal vokse fremadrettet og tiltrække frivilligt engagement. Husk, at der også skal være råd til andet end fysiske renoveringer.

I beslutningsprocessen er det vigtigt at huske, at menighedsråd er styret af konsensus mellem mange forskellige personligheder og holdninger. Det skal være en god oplevelse at være med, og der skal være plads til alle. Sammen definerer i kirkens kurs, men det I planlægger skal kunne eksekveres af de ressourcer, som dagligt er i kirken. For selvom menighedsrådet har stor indflydelse og skal have et godt sammenhold internt, skal båndet til resten af kirkens ansatte og frivillige også holdes stærkt, så de på bedste vis føler, at de bliver hørt.

3. Lad de digitale værktøjer hjælpe med at komme jeres problemstillinger til livs

Det sidste emne, som vi vil fremhæve for de nye menighedsråd er et, som vi mener bør sættes højt på dagsordenen. Det drejer sig om kirkes digitale agenda. Vi tror på, at den digitale verden har så mange muligheder og værktøjer, som kan hjælpe menighedsråd, sogne og kirker med alle deres problemstillinger. Hvad end det handler om at tiltrække flere frivillige, koordinere dåbssamtaler, indsamle penge til et projekt, dele referater fra menighedsrådsmøder eller dele jeres planer udadtil, så kan det gøres digitalt. I må ikke ignorere, at fremtiden er på de elektroniske platforme. Det er her, på hjemmesider, i e-mails eller lignende, at langt størstedelen af befolkningen dagligt finder deres informationer, så det er også her kirken må være til stede. Der findes forskellige muligheder, som kan hjælpe jer. Vi har samlet dem i en overskuelig PDF til fri inspiration, som I kan hente her. Til sidst vil vi fra ChurchDesk ønske jer tillykke med valget og held og lykke med jeres højt værdsatte arbejde.

Topics: Menighedsråd, Medlemspleje, Værktøjer til kirken

Christian Steffensen
Christian Steffensen
Founder & CEO at ChurchDesk

Her kan menighedsrådet samarbejde

Medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og frivillige kan samarbejde på kryds og tværs i ChurchDesk. I denne blog sætter vi fokus på, hvordan menighedsrå...

Read more

Hvorfor betale for en arbejdsplatform til kirken?

Det kan virke overvældende og helt unødvendigt for en traditionsrig og veletableret organisation som kirken at skulle ændre i de vante arbejdsgange og...

Read more

Vi tror på, at digitalisering skaber en bedre kirke

Hvis du tror på det, vi tror på: At en samlet arbejdsplatform vil kunne gøre hverdagen meget lettere, så er dit næste skridt nok at præsentere hele me...

Read more