All Posts

Brug elevatortalen og snak om værdier i rekrutteringsprocessen til menighedsrådet

Fyraftensmøde sammen med LandsforeningenPå ChurchDesk Fyraftensmødet i april lærte deltagere gode råd til rekrutteringsprocessen af Landsforeningen af Menighedsråd. Udviklingschef Vivi Rolskov Jensen gennemgik, hvad er vigtigt i rekrutteringsprocessen, og formand Anton Pihl fortalte om at skabe en god kultur, så nye føler sig velkommen.

Her i bloggen kan du læse de bedste pointer fra Fyraftensmødet og se de slides, som blev delt med deltagerne på dagen. Nederst i bloggen finder du kalenderoversigten fra Landsforeningen af Menighedsråd samt skabeloner til orienteringsmøder og præstens talerpapir fra Folkekirkens Intranet. 

Fyraftensmødets panel:

Vivi Rolskov Jensen

 

Vivi Rolskov Jensen

Udviklingschef

Landsforeningen af Menighedsråd

Anton Pihl

 

 

Anton Pihl

Formand

Landsforeningen af
Menighedsråd

 

Sæt rammen før alt andet - den gode historie

Fortæl, hvordan dette vigtige og spændende arbejde er attraktivt for dem, du prikker på skulderen. Mange ved ikke, hvad det egentlig betyder at sidde i menighedsråd, og de tænker måske, at det ikke er for dem, fordi de ikke ved nok om arbejdet.

Generelt vil folk gerne spørges til frivillige opgaver. Alle mennesker bliver glade for at vide, at ens evner kan bruges. Gør det derfor tydligt, at der er brug for forskellige evner i menighedsrådet. 

Slide om fortælle den gode historieGør det personligt

Fortæl folk, hvorfor du er en del af arbejdet. Del, hvad det giver dig at udleve menighedsrådsløftet og støtte op om kirkens liv og vækst. Kom med eksempler på, hvorfor du brænder for kirken, og hvorfor du gik ind i arbejdet. 

Det kan være svært at fortælle denne historie, hvis man selv er kørt lidt sturt i arbejdet. Derfor er det en god øvelse at tænke tilbage og overveje, hvorfor man selv sagde ja til opgaven. 

De forskellige værdier, som skaber frivillighed

Værdier varierer fra generation til generation

Vores værdier afgører, hvorfor vi går ind i frivilligt arbejde. Landsforeningen af Menighedsråd peger på, at generationerne motiveres af forskellige værdier.

Gør en forskel og fællesskab  

De generelle tal peger på, at de ældre generationer primært sætter værdien fællesskab højest, og et godt fællesskab gør, at de melder sig frivilligt til at løfte forskellige opgaver. Yngre generationer brænder for at gøre en forskel, og det er en stor værdi for dem. 

Disse forskellige motivationer påvirker også, hvordan unge og ældre generationer skal vælge frivillige opgaver og sted. De generationer, der motiveres af fællesskab kan være engageret for sammen sag det samme sted i årevis, hvis de er blevet en del af et godt fællesskab. Det giver stabilitet og ad hoc opgaver løftes. Generationer, der motiveres af at gøre en forskel er typisk frivillig i en kortere periode, og der sker flere udskift.  Det kan give god drivkraft til en kortvarigt projekt med en slutdato. Både langvarig og kortvarig frivillighed har styrker - hvad vil I satse på i jeres menighedsråd og kirke?   

Disse to værdier er ikke nødvendigvis aldersbestemt, men i der er generationstendenser.

Nye kompetencer

Eksempler på nye kompetencer:
Som et menighedsrådsmedlem kan man få nye kompetencer for personaleledelser, bedre dialog og konflikthåndtering, styrring af samarbejde og styrke af arbejdsrelationer.  

Legoklodser som kan bruges til at tale om værdier

Landsforeningen af Menighedsråd bruger lego-klodser til at tydeliggøre, hvordan vores værdier bærer vores frivillighed. I kan gøre noget lignende, når I tager snakken om jeres forskellige værdier.

Hvordan er jeres værdier og motivation? 

Tag først en god snak i menighedsrådet om, hvad jeres værdier er. Lær hinanden bedre at kende, styrk jeres sammenhold og gør det nemmere at skabe engagement, når I rekrutterer. Tænk over, hvilke værdier motiverer de kandidater, som I prikker. Gør det derefter tydligt for dem, hvordan deres værdier vil se ud i jeres menighedsrådsarbejde. Gør jeres indre ild til en ydre ild, så det er nemt at se for de kandidater, I spørger.

Slide om den lokale kultur i menighedsrådet

Hvordan spørger man på en god måde?

 • Det er vigtigt at komme ud blandt folk og få øjenkontakt og en god samtale. Nedbryd fordomme og misforståelser ved at få en god snak om arbejdet. Start med din motivation, så værdier og hvorfor netop jeres kirke er et spændende sted at være.
 • Brug elevatortalen (en præsentationsteknik som ofte bruges til jobsamtaler). I elevatortalen er det vigtigt at gøre dine pointer korte, præcise, autentiske, relevante, passionerede, nærværende og nemme at forstå. 
 • Udvælg hvilke 3-5 ting, du synes, er vigtigst i menighedsrådet, som skal motivere andre til at gå ind i arbejdet. Skær ind til benet og øv dig flere gange på at kommunikere disse pointer.
 • Vær forberedt på, at du skal spørge mange, og det vil tage tid. Der vil være mange, der siger nej, men bliv ved med at spørge. Men husk, at hver gang du skal spørge en person og give elevatortalen, bliver du også skarpere og bedre til at spørge.
 • Husk også, at folk vil gerne spørges. Og folk, der siger nej denne gang, siger måske ja næste gang eller ja til enkeltstående opgaver i samarbejde med menighedsrådet. Så hav også den mulighed i baghovedet.

Slide om rammerne for menighedsrådsarbejdet

Skab god kultur og byd nye velkommen med gode rammer

Når I har fundet gode kandidater til menighedsrådet, er det vigtigt, at de bliver glade for at være en del af jeres menighedsråd og fællesskab. Brug tid og kræfter på god kommunikation omkring jeres forventninger til de nye og den kultur, der er i rådet. Vær igen opmærksom på hvilke værdier, der motiverer dem og arbejd sammen på at imødegå disse motivationsfaktorer - så bliver de nye medlemmer i arbejdet i længere tid.

 • Tal om, hvad kirke generelt betyder for jer. Dette hænger sammen med de værdier, der motiverer, og det vil give jer en bedre forståelse af, hvilke rådsmedlemmer, der nu arbejder for kirkens liv og vækst.
 • God mødeledelse og løbende bearbejdning af kulturen er fundamentet af en god kultur, hvor både nye og gamle medlemmer føler sig velkommen. Sæt tid af til et punkt, der ikke handler om bygninger, budgetter eller personal. Tænk også på udvikling og idéer. Snak om, hvordan I kan varierer jeres møder. 
 • Det er vigtigt at arbejde med usynlige strukturer, forventinger og "vi plejer"-tankegang. Nye medlemmer ved ikke, hvad I forventer af dem, hvis ikke I sætter ord på det. Tal om forventninger om forberedelse, og hvordan I kommunikere mellem møderne.
 • Skab et rum for både dem med stor erfaring og mindre/ingen erfaring, hvor I lærer af hinanden og er åbne overfor nye idéer og forbedringer. Giv alle mulighed for at tale på møderne ved at have et tale-punkt. 
 • Sæt udviklingspunkt FØRST på dagsordnen, så I når det, anbefaler Anton Pihl, formand for Landsforeningen. 
  Se løbende på, hvad jeres sognet kalder på. Hvem bor i sognet? Hvordan når I de forskellige målgrupper? Hvilke strukturer skal I skabe, for at kirken kan nå flere i sognet? Kan I engagere frivillige til at tage opgaver i samarbejde med menighedsrådet? Eventuelt nogle af dem, der sagde nej til at sidde i rådet som fast medlem, vil gerne hjælpe med enkeltstående opgaver eller arbejdsgrupper.
 • Brug tid på at forstå jeres sogn bedre igennem "præstens punkt". Hør, hvad der optager sognets beboere, og hvordan det går med konfirmanderne. Hvilke samtaler har præsten med familier og besøgende, der bruger kirken i løbet af ugen? Lær, hvem og hvordan I er kirke for sognet. 

➡️ Kom med til næste ChurchDesk Fyraftensmøde d. 28. maj, som handler om at skabe et godt arbejdsmiljø. Hør, hvad andre kirke gør for at skabe en god arbejdsplads og løbende dialog.

Tilmelding til Fyraftensmøde om godt arbejdsmiljø

Landsforeningens kalenderoversigt

Deadlines at være opmærksom på og ressourcer

Landsforeningen af Menighedsråd har lavet en flot oversigt for datoer og rekrutteringsprocessen.
➡️ Den finder du på linket her eller ved at klikke på billedet herover. 

 folkekirkens intranet finder man skabeloner og dagsorden til orienteringsmøder, powerpoint til valgforsamlingen, præstens talerpapir.
➡️ Find det hele på linket her

🙌 Stopper du i år? Giv de blivende og nye medlemmer gaven at få ryddet ud i møderne og kulturen, før de nye kommer til. Få lavet en god forårsrengøring i mødestrukturen og email-kulturen.

👣 40% af danskerne er frivillige hvert år. Vil du vide mere om frivillighed? Se tal og fakta her hos Center for Frivilligt Arbejde igennem dette link

Gratis e-håndbog om at arbejde på tværs af sogne

I ChurchDesk har vi udviklet en gratis e-håndbog for samarbejde på tværs af sogne og storpastorater. Her kan du få viden om udfordringer og opmærksomhedspunkter, når man er flere sogne og menighedsråd, der skal arbejde sammen - uanset om det er et formelt eller uformelt samarbejde. Læs gode råd fra Kirkefondet og Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter.

Download e-håndbogen om godt samarbejde på tværs
Skærmbillede af e-håndbogen

 

Topics: Menighedsråd, Kirkens kommunikation, ChurchDesk Fyraftensmøde

Line Hede
Line Hede
Brænder for at hjælpe kirken nå flere mennesker med spændende indhold.

Tre vigtige emner, som de nye menighedsråd bør overveje

I går blev de sidste stemmer afgivet, og der er landet over enten ved freds- eller kampvalg blevet valgt nye menighedsråd. De skal nu indsættes og i g...

Read more

Sæt mål for dit sogn. Og nå det!

Claus Due er menighedsrådsmedlem i Humlebæk Kirke. Han har udgivet en bog om at sætte mål i kirken - og hvordan man når dem. Bogen hjælper menighedsrå...

Read more

Her kan menighedsrådet samarbejde

Medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og frivillige kan samarbejde på kryds og tværs i ChurchDesk. I denne blog sætter vi fokus på, hvordan menighedsrå...

Read more