All Posts

Mød Christina Iversen: Mange vil gerne være en del af kirkens liv, men ved ikke hvordan

Christina Iversen, kirkekoordinator i Adventskirken

Der er stor interesse for at være en del af kirkens fællesskab og at deltage i kirkens arbejde og aktiviteter. Desværre kender de fleste ikke til kirkens mange tilbud og det er et problem mener Christina Iversen, kirkekoordinator og daglig leder i Adventskirken.

Kirken skal lære deres medlemmer at kende

En af udfordringerne er, at kirken ikke har de oplysninger om dens medlemmer, som er nødvendige for at imødekomme medlemmernes forskellige interesser. Derfor arbejder Christina på at indsamle informationer om dem som kommer i kirken og her har ChurchDesk en afgørende rolle.

Adventskirken er en folkekirke i Vanløse med en stærk ambition om at være et samlingssted for alle. Hvad end man vil synge, sludre eller nyde roen, er man velkommen i kirken. “Det er ikke nogen nem opgave, men vi kan se at de personer, som bliver involveret i kirken også har tendens til at holde ved og det skaber et godt sammenhold” fortæller Christina. Et eksempel på dette er Adventskirkens herrehjørne. Her mødes en gruppe af kirkens medlemmer til stærk ost, kaffe og stemningsfyldt fællessang – og humøret blandt deltagerne er højt. Herrehjørnet er en gammel tradition, men den holder. Der er plads til alle personligheder og mændenes sammenhold er sat i fokus. En anden del af kirken er strikkecaféen, hvor det er strikkeglæde og samarbejde, der er fremhævet blandt deltagerne. Med kirkens mange forskellige aktiviteter, er der behov for at holde styr på alle de involverede personer, deres oplysninger og interesser.

Bedre information med mere viden om målgrupper

De mange personer, som kommer i kirken, skal have forskellige informationer og invitationer og derfor bliver de grupperet i ChurchDesk. Det kalder vi ”Kontakter” og her kan personer blive sorteret og segmenteret efter bl.a. interesser, aktiviteter, alder og køn. Det gør det nemt at segmentere medlemmer og på den måde nå ud til alle med personlig og rettidig kommunikation. Det samme gælder konfirmanderne og deres forældre, som får én type information, mens børnefamilierne får en helt anden.

Det skal være let at samle de nødvendige informationer om personer, som kunne være interesseret i en af kirkens aktiviteter. I Kontakter kan informationerne samles og alle medlemmer kan tildeles et emneord, som en aldersgruppe eller interesse, sådan at de modtager informationer, der dækker det valgte emne. For at få en bedre forståelse af hvad kommunikation i dag indebærer, har Folkekirkerne i Vanløse inviteret kirkernes præster til en samlet workshop, hvor de kan dele erfaringer og viden om emnet. Det gælder om at arbejde sammen og ved fælles indsats få opbygget de relevante informationer, så det ikke kun ligger på nogle få personer. At indsamle og bruge oplysningerne fungerer bedst, hvis alle er med og bruger det strategisk. Det skal naturligvis være en del af arbejdet med at planlægge arrangementer.

Personlig kommunikation til alle

Det kan være svært at forstå, hvor stor interessen for at være en del af kirken i virkeligheden er. I Adventskirken startede de for nyligt jagten efter nye frivillige kræfter. ”Vi satte et opslag i lokalavisen om, at vi ledte efter 10 frivillige. Det resulterede i et hav af henvendelser - faktisk flere, end vi havde efterspurgt. Medlemmerne vil gerne engagere sig i kirken og være en del af samarbejdet. De skal bare vide at mulighederne er der,” beretter Christina. Fremadrettet skal de frivillige kunne arbejde selvstændigt og derved også få mere indflydelse. Hvis de frivillige bliver oprettet i ChurchDesk, kan de følge med og dele viden med hinanden. Det er motiverende når alle føler at de bidrager med noget.

For Christina er det lige så vigtigt at fastholde kirkens medlemmer, som det er at få nye, og her er ChurchDesk en hjælp. “Vi har mange børnefamilier i kirken, som under barslen deltager i vores rytmiske legestue, men det er vigtigt at vi fastholder familierne, når barslen ender”, siger Christina. Derfor har Adventskirken et nyhedsbrev, som er specifikt til børnefamilier. På den måde segmenterer de deres medlemmer, sådan at børnefamilier kun får information om de aktiviteter, som er relevante for dem. De bliver inviteret til rytmiske gudstjenester, fastelavn og lignende. I dag er der næsten dobbelt så mange i gruppen, der kun modtager nyhedsbrevet til børnefamilier, som der er i gruppen af medlemmer, der modtager det generelle nyhedsbrev. Det er et klart signal om, at der er brug for målrettede aktiviteter og informationer fra kirkens side. Vi skal møde medlemmerne på deres niveau.

“Vi bruger også Kontakter til at holde kirkens konfirmander opdaterede. Hvis vi må aflyse en konfirmationsforberedelse modtager alle konfirmander en SMS, mens deres forældre får en e-mail”, fortæller Christina. Det gør kommunikationen udadtil meget simpel. Konfirmanderne får også påmindelser om de begivenheder, de er tilmeldte, og udsendelsen af påmindelserne kan endvidere planlægges, så de sker på et senere tidspunkt, hvor man ikke nødvendigvis er foran en computer. Men konfirmanderne får ikke information om herreklubben. Det er irrelevant for dem, og derfor er det vigtigt at kirken opdeler den information, som udsendes. Så kan konfirmanderne også blive inviteret til ungdomsarrangementer efter konfirmationsforberedelsen slutter.

Et aktivt menighedsliv forudsætter et højt vidensniveau

Det er blevet nemt at kommunikere målrettet med Kontakter, og det kan mærkes. I Adventskirken er det blevet nemmere at styre kirkens daglige gang og skabe opmærksomhed omkring kirkens begivenheder, hvad end det er foredrag, debatter, caféer eller et af kirkens andre arrangementer. I dag bliver vi mødt af mange tilbud og det er derfor vigtigt at kirken også kommunikerer udadtil og er med i puljen af muligheder. Mange ved ikke hvad der foregår i deres lokalområde og der er en mangel på information om alle de arrangementer der foregår i kirken.

Kun ved at være proaktiv og tænke det ind i planlægningen af arrangementer kan vi tiltrække nye kræfter og fastholde de nuværende. “Der er stor interesse i at blive involveret i kirken, så det er vores ansvar at kommunikere mulighederne ud til de rette segmenter af menigheden og det kan vi med Kontakter”, siger Christina. Og i Adventskirken kan de mærke, at det virker.

Topics: Kirkens kommunikation, Kunder, Frivillige i kirken

Christian Steffensen
Christian Steffensen
Founder & CEO at ChurchDesk

Kirken skal gå i dialog med de unge med relevant kommunikation

I juli måned samlede FDF næsten 12.000 personer til den traditionelle Landslejr - en begivenhed, der kun finder sted hvert femte år. Vi har snakket me...

Read more

Karlebo Sogn havde 35.000 deltagere til deres begivenheder sidste år - sådan har et fast nyhedsbrev hjulpet dem

Kirsten Johansen er sognepræst i Karlebo sogn, men hun er efterhånden også en garvet ChurchDesk bruger. Sidste år, da en af sognets kirker havde jubil...

Read more

Guide til billeder på kirkens hjemmeside

Der er ikke noget som gode billeder, der kan løfte indtrykket af en hjemmeside og give de besøgende lyst til at blive på siden. Men hvordan vælger man...

Read more