All Posts

Hvad er data? Og hvad betyder det for kirken?

what is data.jpg

Hos ChurchDesk snakker vi tit om data og indsamling af data. Vi anbefaler, at kirken indsamler data om menigheden og bruger den til at understøtte fællesskab, liv og vækst. Desværre bliver betydningen af dataindsamling ofte opfattet som usmagelig og nærmest i modsætning til kirkens rolle og mission. Vi mener det sker, fordi den rolle data spiller bliver misforstået. For hvad er data egentlig? Og hvad betyder data for kirken?  

Data er en samling af præcise informationer, som kan lagres og behandles. Det lyder måske som en masse fine og uklare termer, men det betyder i sin enkelthed blot, at data er nogle nøjagtige oplysninger, som du kan bruge. Har man meget data, kan man for eksempel bruge det til at finde tendenser. Store datasæt bliver ofte brugt af firmaer og butikker til at finde mønstre i folks adfærd, så de ved, hvad der virker overfor forbrugerne. De henter denne data, når du bruger dit medlemskort, deltager i konkurrencer eller klikker på reklamer på internettet. Denne kommercielle og mere eller mindre skjulte indsamling af data virker for nogen uetisk og forkert, og det er heller ikke hvad vi mener, når vi anbefaler, at kirken indsamler data.

Når vi anbefaler kirken at indsamle data om medlemmerne, henviser vi til data som informationer om menigheden, for eksempel køn, alder og interesser. Disse informationer kan findes ved blot at spørge menigheden til søndagsgudstjenesten, deltagerne til et arrangement eller de, som tilmelder sig jeres nyhedsbrev. Det er ikke nødvendigt, at kirken ved alt om menighedens tendenser, men det er relevant at vide, hvad den enkelte person er interesseret i. På den måde kan I tilbyde arrangementer og fællesskaber, som flest muligt ønsker at tage del i.

Hvorfor indsamle data i kirken?

Så hvorfor er det vigtigt at få disse oplysninger om jeres medlemmer? Ligesom butikkerne registrerer hvilke produkter du køber, så de kan fortælle dig om lignende tilbud, må I registrere hvilke aktiviteter der er succesfulde, så I kan invitere deltagerne tilbage til kirken. Succesfulde aktiviteter lokker også flere til, for vi deler gode oplevelser med vores netværk og tager imod anbefalinger fra dem vi betror os til. Det giver altså rigtig god mening at opfordre jeres medlemmer til at være en del af kirkens fællesskab og opleve lige netop det, I har at byde på.

Forestil dig Anne. Anne er kristen, men kommer alligevel kun i kirken til højtiderne. Hvis du begynder at sende Anne e-mails og informationer om alle de arrangementer I afholder, er chancen for at hun læser dine e-mails ikke særlig stor. I værste fald kan det betyde at Anne framelder sig jeres nyhedsbreve, fordi det er for svært at finde information om de arrangementer, som interesserer hende. Har I til gengæld lidt data om Anne kan I let sende hende information om de arrangementer, som potentielt har interesse for hende. Data om hendes alder, køn, interesser og lignende gør det meget nemmere for jer at kommunikere med Anne. Lad os sige at Anne er en 35-årig kvinde uden børn, som har tilkendegivet, at hun interesserer sig for musik. Allerede ud fra disse data ved du, at hun nok ikke er interesseret i information om babysalmesang eller andre børnearrangementer. Hun vil tværtimod nok gerne høre om jeres koncerter, sangaftener eller passionsgudstjenester.

Eksemplet ovenfor understreger forhåbentlig vigtigheden af, at vide noget om jeres menighed. Ligesom det er langt nemmere at føre en samtale med Anne efter søndagsgudstjenesten, hvis du ved lidt om hende, er det også lettere at kommunikere med hende digitalt, hvis du har data på hende. I stedet for at lade menigheden tilpasse sig kirkens eksisterende tilbud, må kirken gøre en indsats for at kende menigheden godt nok til at kunne informere dem om de tilbud, de er interesserede i.

Hvordan bærer man sig ad?

Gode beslutninger er baseret på en bred viden om menigheden. For jo mere I ved om deres interesser, jo bedre kan I tilpasse jeres begivenheder dertil. Det betyder også, at det bedste ville være at få data om en person, så snart de bliver indtastet i jeres ChurchDesk Kontakt-applikation og løbende holde denne data opdateret. Det nemmeste er dog at opdatere informationerne kvartalsvist eller årligt. Det kan gøres ved blot at sende en e-mail til jeres kontaktliste, og spørge dem direkte, om de ønsker at til- eller framelde sig specifikke nyheder. Bedre informationer skaber bedre fællesskaber, fordi fællesskaberne nu er baseret på deltagernes præmisser og interesser, så de kan føle sig som en del af kirken.

Det kan lyde som lidt af en mundfuld at skulle indsamle og opdatere data, men det behøver det ikke at være. Forestil dig at I har et par forskellige nyhedsbreve, som omhandler henholdsvis musik i kirken, børneaktiviteter, meditation og bøn, konfirmand-nyheder, sociale arrangementer med videre. Forskellen på disse nyhedsbreve er mere eller mindre blot, hvilke eksisterende begivenheder fra jeres kalender, I trækker ind i e-mailen. Det tager altså ikke lang tid at sætte de forskellige nyhedsbreve op. På jeres hjemmeside og gennem fysiske formularer i kirken er det muligt at tilmelde sig de forskellige nyhedsbreve, og her er det et oplagt tidspunkt at bede menigheden om lidt ekstra informationer. Fra deres valg af nyhedsbreve ved I allerede lidt om deres interesser samt navn og e-mailadresse. Udnyt situationen og hør dem samtidig, om du må sende dem nyheder om andre tilbud eller store arrangementer i kirken. Data som alder og køn har I formentlig allerede fra dåbsattester eller medlemslister.

En anden måde at indsamle data på er ved at spørge direkte. Fortæl menigheden om søndagen, at I gerne vil kunne invitere dem til jeres mange aktiviteter og bed dem udfylde en tilmeldingsformular inden de går eller henvis til hjemmesiden. Og gør det samme med dåbsforældre, konfirmander, spejdere, kor og andre fællesskaber i kirken. Der er stor chance for, at de gerne vil høre om andre tilbud, som er relevante for dem. På den måde er det den enkelte person, som giver jer sin data og altså ikke jer, som skjult henter den. Skriv de indsamlede informationer ind i Kontakter, så I senere har dem lige ved hånden, når I skal kontakte og invitere menigheden tilbage i kirken. Når dataen først er indtastet én gang, er det let for jer, at tage den i brug. Husk dog, at få tilladelse fra den enkelte person, før I sender dem e-mails.

Hvordan bruger vi data til at engagere flere? 

Læg mærke til, hvilke begivenheder der er mest populære, samt hvem der deltager til hvad. Find ud af, hvad der gør at nogle medlemmer ikke kommer i kirken, og spørg dem, hvad der kunne gøres anderledes. Ved at vide hvad menigheden har deltaget i og hvad de er interesserede i, kan du tilpasse kirkens vifte af tilbud, så de engagerer flest mulige. Med denne data kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som der ofte bliver grublet over. Hvad betyder en persons valg af aktiviteter for deres tilhørsforhold til kirken? Ændrer det sig i takt med, at de afprøver nye tilbud? Hvem kommer i kirken igen og igen, og hvem bliver væk? Og hvilken slags kommunikation fungerer bedst med de forskellige grupper af menigheden?

Vi forstår at der mange steder er få hænder til at håndtere de administrative opgaver i kirken, og at det virker som et uoverskueligt projekt også at skulle indsamle data. Derfor er det vigtigt at forstå de utallige fordele og muligheder der opstår, når man kender og forstår menigheden og deres måde at bruge kirken på. Data giver plads til bedre planlægning og forståelse af tendenser i jeres kirke - både nu og fremadrettet. Med data får I værdi fra menigheden, så I bedre kan skabe værdi for dem. Og alle må hjælpe til. Både præster, korledere og organister må give en hånd, når menigheden skal gøres opmærksomme på muligheden for at modtage nyhedsbreve med relevante tilbud. Administrativt ansatte medarbejdere eller frivillige kan efterfølgende indtaste de indsamlede informationer og stå for udsendelserne.

Vil du vide mere om relevante og målrettede nyhedsbreve? Tilmeld dig vores 7-dages e-mailkursus her og lær om alt fra dataindsamling til skrivestil og nyhedsbrevets indhold.

Topics: Medlemspleje, Kirkens kommunikation, Værktøjer til kirken

Hvad kan samarbejde i kirken bruges til?

Hvad kan samarbejde på i provstiet give af fordele for menigheden, det enkelte sogn og kirkens personale? Jeg taler med mange provster og provstiudval...

Read more

17 idéer til, hvad du kan poste på kirkens Facebook-side denne uge

Vi har tidligere fortalt om den udfordring for kirken på de sociale medier: man skal blive ved med at finde på nye og relevante opslag. Derfor vil vi ...

Read more

Hvad er segmentering? Og hvorfor bruge det?

Sidste år oplevede vi, at flere og flere kirker tog e-mail-kommunikation til sig og begyndte at kommunikere elektronisk med lokalsamfundet. Mange segm...

Read more