All Posts

Advokathus: Kommunikation fra Folkekirken kan sendes via e-mail og SMS

gorrissen-federspiel

Folkekirkens Konfirmandcenter og Kirkeministeriet har kørt en kampagne, som fejlagtigt informerede, at ChurchDesk ikke må bruges til kommunikation med konfirmander. Vi har nu haft et af Danmarks førende advokathuse til at udarbejde en juridisk vurdering. Den konkluderer, at ChurchDesk uden problemer kan bruges til kommunikation med konfirmander via både e-mail og SMS.

ChurchDesk kan bruges til kommunikation med konfirmander

Folkekirkens Konfirmandcenter og Kirkeministeriet introducerede i august 2021 en fortolkning af persondataforordningen (GDPR), som konkluderer at kommunikation til konfirmander er personfølsomt. Dernæst konkluderer man, at kommunikation ikke må foregå via SMS og e-mails fra ChurchDesk. Det har givet anledning til frustration og en række misforståelser i mange sogne, som gerne vil fortsætte en let og almindelig kontakt til konfirmander - og samtidig være tryg ved, at det er sikkert.

ChurchDesk har derfor involveret advokathuset Gorrissen Federspiel, som konkluderer at kommunikation fra ChurchDesk til konfirmander kan ske via både SMS og e-mail. Vurderingen er helt afgørende for Folkekirken, da den bygger på den afgørende præmis, at kommunikationen mellem Folkekirken og danskerne ikke er personfølsom og derfor fortsat kan foregå med almindelige kommunikationskanaler.

Det er vores ønske, at vi med denne vurdering imødekommer vores kunders behov for at få en konkret og fyldestgørende vurdering af, hvad og hvordan de må kommunikere. Vi håber samtidig, at vi kan være med til at give Folkekirken de bedste rammer for at være kirke - ved at være let tilgængelig og nå ud til mennesker hvor de er.

Kommunikation fra Folkekirken kan sendes via e-mail og SMS

Det er en helt central vurdering fra Gorrissen Federspiel, at et medlemskab af Folkekirken ikke entydigt tilkendegiver en persons religiøse tilhørsforhold. Det konstateres bl.a., at 73,8 % af samtlige danskere er medlem af Folkekirken, samt at Folkekirken er rummelig i forhold til medlemmernes religiøse overbevisning. Det understøttes også i rapporten "Religiøsitet og forholdet til Folkekirken 2020" fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Et medlemskab skal således ses som et udtryk for et kulturbestemt og traditionspræget medlemskab, hvilket ikke hører under de særlige kategorier for følsomme personoplysninger.

Kommunikation fra Folkekirken og til dets medlemmer indebærer således, ifølge Gorrissen Federspiel, ikke en behandling af personfølsomme oplysninger blot fordi kommunikationen afsendes af Folkekirken. Kommunikation kan derfor - med ganske få undtagelser - sendes ukrypteret og via normale værktøjer som f.eks. SMS og e-mail. Det betyder at f.eks. praktisk kommunikation fra kirken eller præsten til medlemmer og ikke-medlemmer ikke er personfølsom. Også selvom den praktiske kommunikation drejer sig om en benævnt kirkelig handling, herunder konfirmation og dåb.

Vi har samlet nogle eksempler nedenfor. Du kan også downloade og læse den fulde vurdering, som indeholder en række konkrete eksempler på situationer og anvendelige kommunikationskanaler.

Situation Konkret eksempel Anvendelige kommunikationskanaler
Kommunikation med konfirmander om afholdelse af undervisning Kommunikation med konfirmander om afholdelse af undervisning
”Undervisning af konfirmationsforberedelse er flyttet til lokale 5.1.”, er ikke en følsom personoplysning.
E-mail, SMS og messaging apps uden kryptering
Invitationer til konfirmander Invitationer til konfirmander
“Konfirmation afholdes i Vestre Kirke d. 10. maj 2021”, er ikke en følsom personoplysning.
Kommunikation med dåbsforældre om praktiske forhold ifm. dåben ”Der må ikke parkeres ved kirken” eller ”Hver familie har kun 6 sæder i kirken”, er ikke en følsom personoplysning.

Om vurderingen og advokathuset Gorrissen Federspiel

Gorrissen Federspiel er en af Danmarks største advokatvirksomheder, der beskæftiger cirka 460 medarbejdere, hvoraf 260 er jurister. Virksomheden, der sammen med Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith, Kromann Reumert og Bech-Bruun udgør de "fire store" advokatvirksomheder i Danmark.

ChurchDesk har bedt Gorrissen Federspiel om en juridisk vurdering af, hvorvidt der foretages behandling af følsomme personoplysninger i særlige situationer, hvor Folkekirken kommunikerer online til datasubjekter.

Vurderingen skal anvendes som grundlag for valg af kommunikationsform i nuværende og fremtidige online produkter udbudt af ChurchDesk til Folkekirken, samt som grundlag for hvornår kommunikation skal være genstand for kryptering eller anden tilsvarende form for sikkerhed.

Download og læs den fulde vurdering med konkrete eksempler

Vi har valgt at gøre den fulde vurdering fra Gorrissen Federspiel frit tilgængelig, så vi kan skabe de bedste forudsætninger for kirkens kommunikation med mennesker på en tryg og ukompliceret måde. Vurderingen er skrevet med henblik på at give konkrete eksempler på situationer og anvendelige kommunikationskanaler, herunder bl.a. brugen af SMS og e-mail til konfirmander.

Udfyld formularen nedenfor og få den til download med det samme!

Topics: guide

Christian Steffensen
Christian Steffensen
Founder & CEO at ChurchDesk

Kirkeministeriet åbner snart for integration mellem ChurchDesk og Person til konfirmandregistrering

Kirkeministeriet åbner til efteråret for at ChurchDesk kan integrere med personregistreringssystemet "Person". Som kunde hos ChurchDesk får du derfor ...

Read more

Vores GDPR udviklingsplan i ChurchDesk

Frem mod den 25. maj 2018 - og løbende derefter - kommer vi med en række ændringer og forbedringer til ChurchDesk, som kommer til at gøre det langt ne...

Read more

Kontakter er nu endnu stærkere

Læs om alle de seneste opdateringer og forbedringer i den nye version af ChurchDesk Kontakter, og gør din ChurchDesk endnu stærkere. Gør din ChurchDes...

Read more