All Posts

Hvordan kan kirkens budskaber opleves som relevante for den enkelte, når folk er så forskellige?

Den digitale dialog og kirkens budskaber

Kirkens opgave er at servicere alle medlemmer i sognet. Det er nemmere sagt end gjort, da folk har forskellige relationer til kirke og tro, er forskellige steder i livets cyklus, har forskelligartede interesser og ikke mindst befinder sig i situationer, hvor nogle er glade, andre i sorg eller i fordybelsestanker.

Hvis vi forsøger at nå ud til hele sognet fra prædikestolen, gennem kirkebladet eller via lokalpressen, så når vi kun et fåtal og typisk dem, vi traditionelt set er bedst til at nå. Og forsøger vi at motivere alle med ét og samme budskab, så motiverer vi ingen. Hvis vi fra prædikestolen fortæller om en kommende pastagudstjeneste for småbørn, så preller budskabet af som irrelevant, hvis bænkene er fyldt med sognebørn over 50.

Det er her, den digitale dialog med sognet kommer ind som en vej til at kommunikere med det enkelte medlem om det, der netop interesserer vedkommende. Det kræver, at vi holder op med at anskue menigheden en flok, men som personer der gerne vil behandles som de enestående individer, de er.

Lad os starte med hjemmesiden

Når man går ind på hjemmesiden er det typisk, fordi man har et formål. Hvis det er besværligt at finde, hvad man søger, eller konfronteres man med en masse informationer, der opleves som uvedkommende, så smutter man igen for aldrig at vende tilbage. Hav som ambition, at der kun skal ét klik til for at finde frem til rette hylde, og at det skal være nemt at finde ud af, hvor man skal klikke. Det betyder, at vi skal strukturere siden, så den opleves som relevant og nemt tilgængelig for den enkelte.

Opdel sognet i grupper med fælles kendetegn

Måske vurderer du, at I har forskellige tilbud til børn, unge, voksne og ældre, og at du gerne vil behandle dem mere i overensstemmelse med alderen. Måske vurderer du også, at motivationen for at deltage i kirkens begivenheder kan grupperes i fire fx. gudstjenester, musik, kultur og fællesskab. Det giver i alt 16 kombinationer, som i figuren. En af dem kunne være ”voksen med interesse for musik”. Afhængigt af, hvilken hjemmeside-skabelon, I benytter, vil hjemmesiden kunne struktureres med afsæt i den viste gittertanke. Fx. kunne top menuen afspejle de fire interesseområder, mens sidemenuen kunne følge alderskriteriet.

På den måde kan du opbygge relevante undersider, der kun indeholder informationer af relevans for bestemte aldersgrupper eller interessesfærer. Og pga. den logiske opbygning er det nemt for den besøgende at finde den side, der er relevant for netop ham.

Hvad er så relevant for netop mig?

Når en person går ind på hjemmesiden med troen og gudstjenester som motivation, så skal al information på den aktuelle side handle om det. Så føler vedkommende sig hjemme, får sin lyst styret og kommer gerne igen. Det betyder, at der kan indsættes spændende artikler om Luther-jubilæet, de seneste prædikener, guide til kirkeåret eller lignende. Men det er også her, man skal kunne finde begivenhedskalenderen over gudstjenester og tro. Og kun det! Babysalmesang hører hjemme på en anden underside og i en anden kalender.

Hemmeligheden bag at kunne have forskellige kalendere med udvalgt indhold ligger i at oprette de ønskede ”begivenhedskategorier” i ChurchDesk. Følger man eksemplet fra før, er der tale om følgende kategorier: børn, unge, voksne, ældre, gudstjenester, musik, kultur og fællesskab.

Oprettes en kalendervisning med begivenhedskategorien ”Børn”, så vil alle begivenheder med begivenhedskategorien ”Børn” vises her. Skal din kirke fx. snart gennemføre begivenheden ”Børnegudstjeneste med koncert”, så vil det være naturligt at tildele begivenheden begivenhedskategorierne gudstjeneste, børn og musik, hvilket kan placere begivenheden i tre relevante kalendere.

Nu har det enkelte sognebarn ikke svært ved at finde det, der er relevant for vedkommende. Nu skal vi bare sikre os, at de finder ind til siden. Det ser jeg på i en senere blog.Dialog med sognet

Topics: Medlemspleje, Kirkens kommunikation

Claus Due
Claus Due
Claus er en af ChurchDesks partnere, og så er han en af de dygtigste og mest erfarne rådgivere for Folkekirken. Hans fokus er strategi, kommunikation og markedsføring af kirken og i den forbindelse driver han Dialog med sognet. Derfor er han den helt rette til at hjælpe jer med at definere jeres strategi og vise jer vejen til at opnå jeres mål.

Er kirkens hjemmeside for alle eller ingen?

De fleste hjemmesider er målrettet grupper af mennesker med relativt ens behov. Hjemmesider for folk, der interesserer sig for windsurfing, skiferier ...

Read more

Hvordan kommunikerer vi kirkens aktiviteter?

Foto: Folkekirken.dk En af de ting jeg faldt for ved ChurchDesk var kalenderen, hvor begivenhederne bliver præsenteret i datomæssig rækkefølge og fors...

Read more

Tip: Få flere besøgende på kirkens hjemmeside

Vi kender alle sammen til tvivlen om, om det store arbejde der bliver lagt i kirkens hjemmeside overhovedet bliver bemærket. Besøger interesserede ove...

Read more