All Posts

Hvordan kan kirkens budskaber opleves som relevante for den enkelte, når folk er så forskellige?

Den digitale dialog og kirkens budskaber

Kirkens opgave er at servicere alle medlemmer i sognet. Det er nemmere sagt end gjort, da folk har forskellige relationer til kirke og tro, er forskellige steder i livets cyklus, har forskelligartede interesser og ikke mindst befinder sig i situationer, hvor nogle er glade, andre i sorg eller i fordybelsestanker.

Hvis vi forsøger at nå ud til hele sognet fra prædikestolen, gennem kirkebladet eller via lokalpressen, så når vi kun et fåtal og typisk dem, vi traditionelt set er bedst til at nå. Og forsøger vi at motivere alle med ét og samme budskab, så motiverer vi ingen. Hvis vi fra prædikestolen fortæller om en kommende pastagudstjeneste for småbørn, så preller budskabet af som irrelevant, hvis bænkene er fyldt med sognebørn over 50.

Det er her, den digitale dialog med sognet kommer ind som en vej til at kommunikere med det enkelte medlem om det, der netop interesserer vedkommende. Det kræver, at vi holder op med at anskue menigheden en flok, men som personer der gerne vil behandles som de enestående individer, de er.

Lad os starte med hjemmesiden

Når man går ind på hjemmesiden er det typisk, fordi man har et formål. Hvis det er besværligt at finde, hvad man søger, eller konfronteres man med en masse informationer, der opleves som uvedkommende, så smutter man igen for aldrig at vende tilbage. Hav som ambition, at der kun skal ét klik til for at finde frem til rette hylde, og at det skal være nemt at finde ud af, hvor man skal klikke. Det betyder, at vi skal strukturere siden, så den opleves som relevant og nemt tilgængelig for den enkelte.

Opdel sognet i grupper med fælles kendetegn

Måske vurderer du, at I har forskellige tilbud til børn, unge, voksne og ældre, og at du gerne vil behandle dem mere i overensstemmelse med alderen. Måske vurderer du også, at motivationen for at deltage i kirkens begivenheder kan grupperes i fire fx. gudstjenester, musik, kultur og fællesskab. Det giver i alt 16 kombinationer, som i figuren. En af dem kunne være ”voksen med interesse for musik”. Afhængigt af, hvilken hjemmeside-skabelon, I benytter, vil hjemmesiden kunne struktureres med afsæt i den viste gittertanke. Fx. kunne top menuen afspejle de fire interesseområder, mens sidemenuen kunne følge alderskriteriet.

På den måde kan du opbygge relevante undersider, der kun indeholder informationer af relevans for bestemte aldersgrupper eller interessesfærer. Og pga. den logiske opbygning er det nemt for den besøgende at finde den side, der er relevant for netop ham.

Hvad er så relevant for netop mig?

Når en person går ind på hjemmesiden med troen og gudstjenester som motivation, så skal al information på den aktuelle side handle om det. Så føler vedkommende sig hjemme, får sin lyst styret og kommer gerne igen. Det betyder, at der kan indsættes spændende artikler om Luther-jubilæet, de seneste prædikener, guide til kirkeåret eller lignende. Men det er også her, man skal kunne finde begivenhedskalenderen over gudstjenester og tro. Og kun det! Babysalmesang hører hjemme på en anden underside og i en anden kalender.

Hemmeligheden bag at kunne have forskellige kalendere med udvalgt indhold ligger i at oprette de ønskede ”begivenhedskategorier” i ChurchDesk. Følger man eksemplet fra før, er der tale om følgende kategorier: børn, unge, voksne, ældre, gudstjenester, musik, kultur og fællesskab.

Oprettes en kalendervisning med begivenhedskategorien ”Børn”, så vil alle begivenheder med begivenhedskategorien ”Børn” vises her. Skal din kirke fx. snart gennemføre begivenheden ”Børnegudstjeneste med koncert”, så vil det være naturligt at tildele begivenheden begivenhedskategorierne gudstjeneste, børn og musik, hvilket kan placere begivenheden i tre relevante kalendere.

Nu har det enkelte sognebarn ikke svært ved at finde det, der er relevant for vedkommende. Nu skal vi bare sikre os, at de finder ind til siden. Det ser jeg på i en senere blog.Dialog med sognet

Claus Due
Claus Due
Claus er en af ChurchDesks partnere, og så er han en af de dygtigste og mest erfarne rådgivere for Folkekirken. Hans fokus er strategi, kommunikation og markedsføring af kirken og i den forbindelse driver han Dialog med sognet. Derfor er han den helt rette til at hjælpe jer med at definere jeres strategi og vise jer vejen til at opnå jeres mål.
ChurchDesk-GDPR-guide-UK.jpg

Free guide: A practical guide to GDPR

Download a free e-book for churches and parishes to get ready for GDPR

Download the free guide
Recent Posts

Værktøjer til livsbegivenheder, nye temaer og bedre arbejdsgange

Efter en veloverstået udviklingsplan med GDPR er vi igen på vej med spændende nye tiltag, som er blevet efterspurgt af vores brugere. Her et lille udv...

Read more

ChurchDesk Guide: Hvad betyder GDPR for din kirke?

Hvis din organisation håndterer personfølsomme oplysninger på borgere, skal datoen 25. maj 2018 være øverst på din liste. En ny persondataforordning t...

Read more

Mød Preben Schousboe: Vi er i en læringsprocess

ChurchDesk understøtter dit arbejde og hjælper dig med at møde mennesker, hvor de er. Vi talte med Preben for at forstå, hvordan de bruger ChurchDesk ...

Read more

Er det tid til at forbedre indskrivningen og kommunikationen med konfirmanderne?

Der er rigtig meget tid at spare med digitale konfirmandindskrivninger via ChurchDesk. Det gælder både i indsamlingen af de rigtige informationer på k...

Read more

Gratis kapitel fra Claus Dues nye bog: Sæt mål for dig sogn. Og nå det!

Vi har fået lov til eksklusivt at tilbyde et gratis kapital fra Claus Dues nye bog ”Sæt mål for dit sogn. Og nå det!”. En guide til bedre dialog med s...

Read more

Mød Henrik Engelbrekt: Vores arbejde med medlemspleje i Haderslev Domsogn

Haderslev Domsogn har i flere år arbejdet med medlemspleje og aktiviteter målrettet grupper i  sognet. Hør teolog og kirke- og kulturmedarbejder Henri...

Read more