All Posts

En fælles IT-platform styrker sognets liv og vækst

rhusVestreProvsti


Aarhus Vestre Provsti og alle 14 sogne har netop valgt ChurchDesk som ny fælles platform. Provstiet arbejder målrettet med at understøtte samarbejdet på tværs af sognene. Det giver besparelser og frigiver ressourcer, som kommer det enkelte sogn til gode hvilket styrker kirkens liv og vækst.

“ChurchDesk bliver vores fælles IT-platform, som kommer til at give os en helhedsløsning og dermed en række fordele,” udtaler Poul Langagergaard fra provstiudvalget. Aarhus Vestre Provsti har valgt ChurchDesk som ny samarbejdspartner og det er afslutningen på en proces, hvor alle præster, medarbejdere og menighedsråd har været involveret for at sikre den bedst mulige løsning.

“Vi har en grundlæggende vision om at arbejde med initiativer, som kan gå på tværs. Det skal være lettere og mere attraktivt at agere på tværs af sognegrænserne. Vi har på ingen måde ønske om at udfordre det enkelte sogn - vi oplever faktisk, at samarbejde styrker sognene. Vi samarbejder på en række områder, om besparelser og bedre forudsætninger for at hjælpe hinanden. Derfor skal vi også have en stærk og fælles IT-platform. Vi frigiver midler og ressourcer til kirkens liv og vækst i sognet. Det er i sidste ende den samme kasse, det hele kommer fra,” udtaler Poul Langagergaard.

ChurchDesk er en helhedsløsning der integrerer og automatiserer

Forudsætningen for den nye løsning har været et krav om at finde en helhedsløsning, der integrerer og automatiserer arbejdsgange. Ifølge Poul Langagergaard skal IT minimere tidsforbrug og dobbeltindtastninger ved at mindske afstanden mellem det eksterne og interne arbejde. “Vi har ikke blot efterspurgt enkeltstående funktioner som hjemmeside, kalender eller lign. Det har været hele workflowet vi er gået efter. Helt konkret skulle det være let at publicere indhold på mange platforme, herunder både intern kalender, hjemmeside, Kirkeministeriet og sociale medier.”

Den sammenhængende platform, som giver mulighed for mere samarbejde i sogne og provstier er grundtanken bag ChurchDesk. “Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores værktøjer, så de understøtter arbejdsgange mellem både personale og frivillige - og hjælper med at gøre deres arbejde smartere. Visionen er at det skal komme medlemmerne til gode. De vil opleve, at kirken som organisation arbejder på en ny måde,” udtaler direktør og stifter Christian Steffensen.

Kirken skal imødekomme medlemmernes behov

Med i overvejelserne var også krav til selvbetjening og understøttelse af mobile enheder og tablets. “63% af danskerne bruger i dag smartphones og tablets til at gå på nettet og derfor skal kirken naturligvis også have en mobilvenlig tilstedeværelse på nettet. Ellers afskærer vi jo med det samme over halvdelen af vores brugere. Samtidig skal vi give mulighed for at bruge digitale tilmeldinger og her har vi især set på om datasikkerheden er i orden,” fortsætter Poul Langagergaard.

Det skal kunne betale sig at skifte system

Sognene i Aarhus Vestre Provsti har i fællesskab valgt at indføre ChurchDesk på tværs af alle sognene. “Vi har været meget bevidste om, at det et stort arbejde at skifte system og har haft tæt dialog med alle sognene. Men vi har også været klar over, at vi før havde en usammenhængende platform, som ikke understøttede centrale dele af vores kommunikation og administration. Vores eksisterende løsning og andre løsninger blev sammenlignet og i den forbindelse kunne ChurchDesk som den eneste leverandør opfylde alle afgørende elementer,” afslutter Poul Langagergaard.

Topics: Medlemspleje, Samarbejde i kirken, Værktøjer til kirken

Christian Steffensen
Christian Steffensen
Founder & CEO at ChurchDesk

Styrk kirkernes samarbejde i provstiet

Det sprudler med arrangementer rundt omkring i sognene. Medlemmerne benytter flittigt sognets udvalg, og kan se kommende begivenheder på hjemmesiden, ...

Read more

Få hjælp til driften af kirkegården!

  En graver skal efterhånden kunne holde styr på det hele. Det kan være en svær proces når antallet af timer skal registreres eller når der skal laves...

Read more

Er jeres kirke klar til Googles krav om mobiloptimeret webdesign?

Der er store ændringer på vej hos Google og den måde de prioriterer deres søgeresultater. Den 21. april 2015 ændrer Googles deres søgemekanisme væsent...

Read more