All Posts

Det handler om at nå bredere ud i sognet

Det handler om at nå bredere ud i sognet

Det seneste års digitale indhold er blevet besøgt, set og læst af rigtig mange mennesker. Det er nu kirken skal gå i gang med at udbygge og fastholde relationen til de mennesker.

Dette indlæg er skrevet til Kirkefondets blad "Kirken i dag" nr. 2, juni 2021.

Jeg er blevet spurgt til, hvordan kirken skal måle og forstå “tallene på det digitale”. Det er ikke første gang, jeg får det spørgsmål når det handler om digitalisering. Det er for mange et oplagt første forsøg på at forstå effekten af digitale værktøjer. Hvor mange visninger har vi på YouTube og hvad betyder besøg på hjemmesiden? Men er det i virkeligheden besøg på en hjemmeside eller visninger på YouTube, som er meningsfulde tal at måle for en kirke? Jeg tror på, at kirken skal se på nogle andre og meningsfulde tal for at forstå resultatet af den digitale indsats.

Det er meget naturligt at forholde sig til, om kirkens hjemmeside er velbesøgt eller om antallet af visninger på en video er godt eller skidt. Det er tal, som har den fordel, at de er lette at finde frem til - men de har også den ulempe, at de let bliver overfladiske og ligegyldige. De er i bund og grund ikke særligt meningsfulde. Kirken skal i stedet tænke i relationer og direkte kontakt. Rigtig mange mennesker interagerer med kirkens digital indhold som f.eks. hjemmeside, videoer, nyhedsbreve og sociale medier. Det rummer en helt oplagt mulighed for at etablere og udbygge relationen til de mennesker. Med andre ord; de fleste sogne har store og uudnyttede muligheder i at arbejde med at få konverteret anonym statistik til kendte mennesker og relationer. Det handler om at nå bredere ud i sognet og her får vi brug for hjælp fra digitale værktøjer. Det vil jeg komme tilbage til - men indtil videre blot understrege min hovedpointe: vi skal arbejde med tal og målsætninger, som er meningsfulde og giver værdi.

Den digitale indsats skal understøtte kirkens arbejde

Kirken har begrænsede ressourcer at gøre godt med og arbejdsopgaverne er endeløse. Jeg er derfor stor fortaler for, at man ser på sine indsatser og måler på effekter. Et sogn er en kompleks organisation med mange mennesker og få medarbejdere. Det er derfor nødvendigt, at kirken evaluerer og prioriterer klogt. Den digitale indsats skal tjene kirken og her er det som sagt utilstrækkeligt at måle på anonyme mennesker i en statistik. Vi skal simpelthen se det digitale som en del af kirkens mission og relation til mennesker! Hvis du vil forstå, om jeres arbejde hjemmesiden står mål med effekten, skal du ikke se på besøgstal. Du skal forstå, om I er kommet bredere ud i sognet eller fået kontakt med flere mennesker. Og her mener jeg mennesker, som I kan nå ud til direkte og personligt fordi I kender f.eks. navn, e-mail og interesser. Det betyder også, at I har en direkte kontakt og ikke er afhængige af en visning i en algoritme hos Google eller Facebook. I virkeligheden vil jeg argumentere for, at kirken skal konvertere - som det hedder på fagsprog - trafik og statistik til længerevarende relationer.

Det seneste års tid har kirken har været lukket og mange har været nødsaget til kun at nå ud til mennesker digitalt. Det har skabt mange gode eksperimenter med digitalt indhold, som er blevet læst, set og lyttet til af en masse mennesker - mange af dem nye eller ukendte. Nu er det afgørende at I som kirke ikke lader jer nøjes med visninger på YouTube eller hjemmeside. Det er nu I skal tænke videre og lære de mange mennesker at kende. Hvordan fastholder og udbygger I kontakten til de mennesker, så I ser dem igen? Man kan også sige, at I har en helt unik mulighed for at konvertere anonyme mennesker til at få en direkte og personlig kontakt som kun lige er begyndt. Her kommer digitale værktøjer ind i billedet og bliver både meningsfulde og nødvendige.

Kirken skal konvertere anonym statistik til menneskelige relationer

Et sogn har en unik position i samfundet og en kompleks opgave. Det dækker et relativt stort antal indbyggere, hvoraf en overvejende del også er medlemmer. Og i alle tilfælde vil kirken ofte henvende sig til og tage sig af alle - uanset medlemskab. Det er for selv små sogne ofte over 1.000 mennesker(!), i alle aldre og på tværs af baggrunde og interesser. De fleste andre organisationer ville anse opgaven for umulig, men det kan kirken jo ikke tillade sig. En kompleks opgave for ganske få medarbejdere og her kan digitale værktøjer gøre en afgørende forskel. De udgør en central del af løsningen, der skal understøtte arbejdsgange og holde styr på kommunikationen med de mange mennesker. De skal kunne hjælpe kirken med at række helt ud til det enkelte menneske med relevant indhold og på en personlig måde - men til mange på én gang. Kirken skal så at sige kunne konvertere tal og statistik til menneskelige relationer, så kirken når bredere ud til flere mennesker og ikke lade sig nøjes med at måle anonyme tilskuere.

Det er nu kirken skal udnytte de digitale værktøjer til at nå bredere ud i sognet

Det seneste års digitale indhold er blevet besøgt, set og læst af rigtig mange mennesker og det giver en god grund til at gå i gang netop nu. Man kan med fordel udbygge relationen til dem, der besøger jeres hjemmeside og ser videoer på YouTube. Det skal være let og relevant for at holde kontakten og høre fra jer igen. Hvis I benytter jer af tilmeldinger til arrangementer vil I automatisk kunne indhente samtykke og personen vil automatisk kunne tilkendegive interesse for at høre fra jer. Det er iflg. vores data den absolut mest udbredte måde for mennesker at holde kontakt til kirken. Hvis I ikke er gået i gang med den digitale kommunikation kan et målrettet nyhedsbreve til f.eks. familier være et godt sted at starte. Over tid kan det udvikle sig og blive til et værktøj, som kan hjælpe med at nå ud til så godt som alle i sognet. Vi ser faktisk sogne, som har opbygget en direkte og digital kontakt til størstedelen af sognets indbyggere efter flere års vedvarende indsats. Det er en kontaktflade, som kun er mulig, fordi man prioriterer arbejdet og måler det som giver mening.

Værktøjerne gør det ikke i sig selv. I det digitale fagsprog taler man om at “konvertere” besøgende, hvilket jo egentlig er velkendt i netop kirken. Når I producerer indhold og samler mennesker, kan I arbejde med at konvertere den besøgende og dermed fastholde og udbygge relationen. Det kunne være, at I tilbyder at sende et link til nye videoer, når de bliver offentliggjort - så man ikke tilfældigvis skal falde over dem på Facebook. Eller give mulighed for at få en regelmæssig e-mail med de kommende arrangementer, som er målrettet den enkelte person eller målgruppe.

Det hele begynder og slutter med at overveje præmissen for succes. Jeg vil argumentere for, at kirken skal arbejde mere ambitiøst med at øge antallet af hvor mange mennesker man er i direkte kontakt med. Det er et tal, som giver mening at måle og evaluere. Den relation skal hele tiden udbygges og det kan kun løftes ved at bruge digitale værktøjer, som kan hjælpe med at udføre arbejdet og holde styr på kommunikationen. På den måde bliver tallene til mennesker og det er efter Corona relevant som aldrig før.

Topics: Kirkens kommunikation

Christian Steffensen
Christian Steffensen
Founder & CEO at ChurchDesk

Er kirkens hjemmeside for alle eller ingen?

De fleste hjemmesider er målrettet grupper af mennesker med relativt ens behov. Hjemmesider for folk, der interesserer sig for windsurfing, skiferier ...

Read more

Kirken kan skabe tættere relationer, hvis den udnytter teknologien

Denne artikel er også bragt i Kristeligt Dagblad den 9. november 2015 Der er så mange mennesker, som er medlem af kirken, og som alt for sjældent mærk...

Read more

Sådan når du flere mennesker med kirkens kommunikation

Hvordan kan kirken nå ud til flere mennesker? Kirken skal længere ud, end til dem der allerede kommer i kirken. De skal også nå ud til tidligere besøg...

Read more