All Posts

Nye regler på vej for elektroniske donationer i kirken

churchdesk-blog-elektroniske-donationer-i-kirken.jpg

 

Opdatering 7. december, 2016: Det nye cirkulære om indsamlinger i kirken er per 1. december, 2016 trådt i kraft. Det er dermed blevet lovligt at indsamle kirkens kollekter elektronisk. Cirkulæret kan læses her

Opdatering 15. august, 2016: To nye og opdaterede cirkulærer samt en vejledning om indsamlinger i kirken er nu sendt til høring hos Folkekirkens parter. Det nye cirkulære gør det lovligt at indsamle kirkens kollekter elektronisk. Samtidig opdateres reglerne i forbindelse med revision af indsamlingerne. Høringsfristen er allerede 1. september, 2016 og hos ChurchDesk er vi spændte på at se resultatet. De konkrete forslag kan læses her.

Hvorfor modtage penge elektronisk?

For blot få år siden var det normen at have kontanter på sig, når man forlod hjemmet, men på kort tid har samfundet udviklet sig, og vi bevæger os hastigt mod det kontantløse samfund. Færre og færre bærer kontanter, men bruger i stedet betalingskort eller elektroniske løsninger. Dette er også en realitet, som kirken står over for. Det står derfor klart, at der er behov for elektroniske betalingsløsninger i kirken.

Det giver en række fordele, når betalinger og donationer kan modtages elektronisk. Processer bliver langt simplere både i forbindelse med administrationen i kirken og for kirkegængeren, som ikke længere behøver at medbringe småpenge til kaffe eller til et bidrag  til kirkebøssen. Samtidig kan kirken hurtigt overskue hvilket formål, den enkelte person har valgt at donere til, samt holde styr på deltagerne til for eksempel en koncert. Ved at indsamle data på deltagerne til et specifikt arrangement, kan disse let modtage information om lignende arrangementer i kirken, og på den måde engageres endnu mere i kirkens liv.

De nuværende regler holder kirkerne tilbage

I dag er det muligt og lovligt for den enkelte kirke at modtage elektroniske betalinger for babysalmesang, kirkekaffe, koncerter med videre via bankernes mobile betalingsløsninger MobilePay og Swipp, ChurchDesks Bidrag eller lignende løsninger. Når det kommer til kirkens kollekter, gør cirkulæret om indsamling i kirkerne det dog ulovligt at modtage disse donationer gennem en elektronisk løsning. Disse kollekter skal i dag modtages kontant i kirken, og det kan i sidste ende gøre, at kirken går glip af en masse donationer i og med få går rundt med kontanter - en tendens der spreder sig hurtigt.

Virkeligheden er derfor, at en lang række kirker alligevel accepterer at kirkegængerne giver kollekter gennem elektroniske betalingsløsninger. Kirkeadministrationen.dk skriver i en opfølgning til deres indlæg om MobilePay og Swipp: “Danske Bank har eksempelvis i mail af 3. februar 2016 oplyst ministeriet, at banken har flere kirker, som benytter bankens tilbud om indsamling via MobilePay-business.”

Det er i forbindelse med arbejdsområdet “Menighedsråd på jeres måde” indmeldt til Kirkeministeriet, at der er et stort ønske og behov for et nyt regelsæt på området, og det er derfor også noget der arbejdes med i ministeriet, som har en stor forventning til, at der snart sker noget.

Der er flere aspekter, som må betragtes, når kollekter skal modtages elektronisk

Efter en snak med Kirkeministeriet, står det klart, at der er en del ting som skal afklares før kollekter endeligt kan modtages elektronisk. En af overvejelserne er, hvem der skal betale transaktionsomkostningerne for de elektroniske løsninger, som fremtidigt vil gøre det muligt at indsamle kollekter. Som reglerne er lige nu, må man ikke betale med de penge, der bliver givet til kollekt, selvom det er i orden at menighedsrådet betaler for at pengene bliver ført videre til det formål, der nu engang er. Der er ikke noget sted, hvor der konkret bliver taget stilling til, om man må betale for at modtage penge - et scenarie der i fremtiden bliver uundgåeligt. Når kirken skal benytte sig af elektroniske løsninger, som skal håndtere størstedelen af pengestrømmene for dem, begrænser de også deres egen administration, men må betale nogle andre for det. Det er et ønske fra Kirkeministeriets side, at man kan lave ét samlet regelsæt, som dækker over alle former for elektronisk betaling, hvad end det er med Dankort, bankoverførsler, MobilePay, Swipp eller Bidrag.

Et andet aspekt er, at kollekterne som udgangspunkt ikke længere vil være anonyme, hvis man modtager dem elektronisk, som de ellers traditionelt har været. Der vil være en transaktion, som kan spores, og vise hvem der har givet hvad og hvornår. Derfor er det nødvendigt at afklare med folkekirkens forskellige parter, hvordan de ser på disse udfordringer, inden man ændrer i cirkulæret. Også bogføringen af kirkens kollekter må ændres, når kollekterne ikke længere er samlet i kirkebøssen, men også modtaget direkte på en bankkonto. Det kræver at man helt praktisk kommer med nogle nye retningslinjer i forbindelse med opgørelsen af disse bidrag, og hvordan de bliver fordelt mellem de forskellige formål. Uanset hvad skal et nyt cirkulære i forbindelse med kirkens betalinger og donationer sættes i høring blandt folkekirkens parter, som skal afgøre, om de er enige i ændringerne. Jacob Øllgaard-Nicolajsen, specialkonsulent hos Kirkeministeriet fortæller: “Kirkeministeriet arbejder ud fra den overbevisning at der snart findes en løsning. Jeg tror udfordringen bliver at finde den måde, vi sikrer pengestrømmene og får det ret bogført på, så alle er tilfredse”.

Fremtiden banker på døren, og vi håber snart den bliver åbnet

Hos ChurchDesk håber vi også at den store efterspørgsel fra kirkens side vil gøre, at der inden for få måneder bliver reguleret sådan, at lovgivningen bliver mere åben over for elektroniske bidrag, selvom vi forstår at der er visse udfordringer, som må overkommes før reglerne bliver ændret. I Bidrag er alt samlet i ét, og det er muligt at oprette flere sideløbende indsamlinger. På den måde er det også let at føre regnskab, for der kan trækkes lister fra hver enkelt indsamling, som viser, hvad der er blevet doneret. Vi håber at kunne hjælpe kirken til at modtage alle deres betalinger og donationer online gennem Bidrag i fremtiden, og mon ikke det snart bliver en realitet?

Topics: Nyheder, Værktøjer til kirken

Christian Steffensen
Christian Steffensen
Founder & CEO at ChurchDesk

En ny måde at arbejde på i kirken

Vi har i dag lanceret den største opdatering af KirkeWeb nogensinde. Vores 7.000 brugere vil over de kommende 14 dage opleve, at vi tager et stort skr...

Read more

Hvordan vi bygger en arbejdsplatform til kirken

Vi bliver ofte spurgt, hvorfor vi arbejder så hårdt på at bygge en arbejdsplatform til netop kirken. Mit svar er altid, at vi arbejder hårdt fordi vi ...

Read more

Hvorfor bruge ChurchDesks Bidrag i folkekirken

Med et nyt cirkulære om indsamling i kirkerne blev det fra 1. december, 2016 lovligt for kirkerne at indsamle elektroniske betalinger. Det betyder, at...

Read more