All Posts

Mød Mette Broen Steen: Kirke på tværs af sogne i provstiet

Skrmbillede_2015-06-16_17.44.57.png

I Hadsund Provsti har de valgt ChurchDesk som den løsning, der skal samle de 11 sogne og tilhørende kirker, ansatte og sognebørn. De vil nemlig være kirke ikke bare i hver enkelt sogn, men også på tværs af sognegrænserne.

En fælles platform for at skabe gennemsigtighed

Mette Broen SteenFor at gøre dette til en realitet havde de behov for at skabe en fælles portal, hvor provstiets mange arrangementer og idéer kunne deles. Drømmen var ét samlet sted, hvor sognebørn, medarbejdere og frivillige fra de mange sogne kunne gå hen, når de skulle hente informationer. I dag er de kommet rigtig langt. Vi har snakket med provstisekretær Mette Broen Steen om, hvad de har gjort for at samle provstiet.

Virkeligheden i mange provstier er, at man skal lede på hvert enkelt sogns hjemmeside eller i kirkeblade, for at finde de informationer man leder efter. Sådan var det også engang i Hadsund Provsti. De ansatte i kirken havde problemer med at finde materialer og meddelelser. De manglede et samlet sted, hvor de kunne finde disse. Samtidig var der et behov for at kunne dele den store mængde viden som fandtes ude i sognene, så medarbejderne på tværs kunne idéudveksle, vidensdele og inspirere hinanden. Der var altså behov for en platform, som både kunne fungere eksternt og internt. Platformen skulle både kunne informere sognebørn om aktiviteter i provstiet, men også kunne bruges til at publicere oplysninger til grupper af ansatte, hvad end det var til medarbejdere, præster, menighedsråd eller frivillige.

Samarbejdet mellem sognene har givet nye muligheder

Med ChurchDesk fik Hadsund Provsti den samlede platform, de havde savnet. På provsti-hjemmesiden, har de nu samlet alle begivenheder i provstiet, og man kan let finde lige det der interesserer en, ved at vælge en type af begivenhed som for eksempel: “Kommende gudstjenester”, “Kirke for børn” eller “Musik & Koncerter”. Dermed bliver sidens besøgende introduceret til, hvad der foregår i deres eget sogn, men også hvad der foregår andre steder i provstiet - også uden at skulle søge 10 forskellige hjemmesider eller kirkeblade igennem. Mette fortæller at det har været en positiv oplevelse for provstiet at gå på ChurchDesk. “Det har sikret at alle sognenes arrangementer bliver spredt ud til så stor en skare som muligt, uden at det kræver en hjemmesidekyndig i hvert enkelt menighedsråd. Det ville være en for stor og uoverskuelig opgave, specielt for de mindre sogne”, fortæller Mette. Når både sogn og provsti er på ChurchDesk, kan Mette nemt trække begivenheder fra sognets ChurchDesk til provstiets ChurchDesk. I dag er det også Mette som indsamler og indtaster begivenheder fra de resterende sogne. “Det kan virke som et stort stykke arbejde, men i alt bruger jeg ikke mere end fire dage i kvartalet på at samle sognenes aktiviteter”, forklarer Mette.

HadsundProvsti.jpg

I Hadsund var en anden vigtig del af beslutningen om at gå på ChurchDesk muligheden for at have et intranet for de ansatte i provstiet. Med ChurchDesk er det blevet langt nemmere at kommunikere ud til de forskellige interne grupper i provstiet, for eksempel gennem nyhedsbreve. “Vores ansatte i sognene, menighedsrådene og præsterne giver allerede udtryk for, at de er meget glade for løsningen og føler sig tættere knyttet sognene imellem”, fortæller Mette. “En ting mange af dem også har udtrykt stor tilfredshed med, er muligheden for at blive inspireret af hinanden. De får mange gode idéer fra at se, hvad andre sogne i provstiet har af tiltag”, uddyber hun. Generelt er alle blevet meget mere bevidste om, hvad der foregår rundt omkring i sognene.

“ChurchDesk har en forståelse for det kirkelige system"

“For os har ChurchDesk leveret en løsning der kan det hele”, fortæller Mette. “Vi får synliggjort vores sogne og deres arrangementer, vores præster og vores kirker, og vi kan samle en masse information til kirkebrugerne, så det bliver nemt for dem at finde oplysninger om forskellige emner. Samtidig er det super nemt at få synliggjort de ting, man gerne vil, de steder man gerne vil”, fortæller Mette. “ChurchDesk har en forståelse af det kirkelige system og kan formidle idéer og løsninger der er tilpasset dette”, tilføjer hun.

Næste skridt for Hadsund Provsti er stille og roligt at uddelegere noget af det arbejde som i dag ligger hos Mette på provstikontoret til de enkelte sogne. “Det kommer helt automatisk i takt med at de resterende sogne også går på ChurchDesk, og de så selv kan fodre deres egen ChurchDesk side”, forklarer Mette. “De sidste sogne skal selv se formålet med at gå på ChurchDesk og forstå, at det kan meget mere end bare at udbyde en hjemmeside. Ellers forstår de ikke hvilken værdi de får for pengene, og så vil de heller ikke udnytte mulighederne som systemet kommer med optimalt. ChurchDesk kan jo tilbyde sognene endnu mere, i og med de også kan bruge ChurchDesk til tilmeldinger, kontakter og så videre”, fortæller Mette.

Topics: Samarbejde i kirken, Kunder

Christian Steffensen
Christian Steffensen
Founder & CEO at ChurchDesk

En fælles IT-platform styrker sognets liv og vækst

Aarhus Vestre Provsti og alle 14 sogne har netop valgt ChurchDesk som ny fælles platform. Provstiet arbejder målrettet med at understøtte samarbejdet ...

Read more

Succeshistorien fra Haderslev Domsogn: Sådan fik de flere tilmeldte til kirkens nyheder

I Haderslev Domsogn har de haft stor succes med at indsamle kontakter. De har nemlig kombineret tilmeldingen til kirkens aktiviteter med en tilmelding...

Read more

Mød Anna Marie Kristoffersen: Sådan hjælper ChurchDesk med planlægningen i Samsø Sogn

På Samsø lagde de i 2014 øens fem sogne sammen til det samlede Samsø Sogn, som har knap 3.000 folkekirkemedlemmer. ChurchDesk er blevet en central del...

Read more