All Posts

Gå i dialog med de unge i kirken

Hvordan indgår kirken i dialog med de unge?

De unge er vigtige for kirkens fremtid. De skal faktisk udgøre kirken fremover.  Får de unge derfor et godt forhold til kirken nu, øges sandsynligheden for, at de bliver en fast del af kirkens fællesskab fremover. Men hvem er “de unge”? Og hvordan indgår kirken bedst muligt i en dialog med dem?

Hvem er “de unge”?

Af de unge, her omtalt som de 20-29-årige, er 70% medlem af folkekirken. Det er lidt under landsgennemsnittet på 75% (Danmarks Statistik). Er der én ting, som er sikkert, når det kommer til aldersgruppen er det, at de unge er den største generation efter de 40-59-årige. Det vil sige, at de indenfor en overskuelig fremtid vil overtage rollen som dem, der skal udgøre kirken. Derfor er det vigtigt for kirken vise interesse for dem og indgå i en dialog.

Hvordan kommer kirken i dialog med de unge?

Hvordan kommer man så i kontakt med den unge generation? Et sted hvor vi ved de er til stede er online. For mange kan det være et irritationsmoment, at unge er "fraværende" på telefonen. Det er dog et vilkår, at sociale medier og digital kommunikation er et afgørende sted at være i dialog med de unge - også når det handler om forkyndelse og tro.

Kirken er et fællesskab af mennesker og vi vil gerne involvere de unge i at skabe kirken. Derfor bør man kommunikere digitalt og målrettet.

Indhold og værktøjer skal hænge sammen

De digitale medier er en mulighed for at kommunikere målrettet til de unge, så man fanger deres opmærksomhed og taler ind i deres hverdag. Det kunne være ved at personliggøre (f.eks. indsætte modtagerens navn), invitere til feedback efter arrangementer eller målrette invitationer til aldersgrupper og interesser. De digitale værktøjer kan dog aldrig gøre det. Der skal tænkes i relevant indhold, forkyndelse som forstås og aktiviteter som er relevante for de unge.

Message.jpg 

Det er vigtigt at huske, hvem du taler med og hvor de mødes henne. For på den måde kan du komme i dialog med flest muligt og lykkes med at skabe en kirke sammen med unge. De unge har højst sandsynligt andre ønsker og forventninger til kirken end de ældste. Inviter menigheden til at dele deres mening, for så føler de sig også velkomne til at dele den - unge som ældre.

De unge er ikke kun kirkens fremtid - de er kirkens nutid. De unge bør derfor have en lige så stor og vigtig rolle som de, der trofast møder op hver søndag. Lad dem høre, at du interesserer dig for dem og se, hvordan relationerne udfolder sig.

Topics: Medlemspleje

Christian Steffensen
Christian Steffensen
Founder & CEO at ChurchDesk

Livestreaming i kirken med en gratis app

Det er ingen hemmelighed at vi i ChurchDesk er glade for innovation og online værktøjer når kirkens kommunikation skal styrkes. Derfor har vi i den se...

Read more

Kirken skal gå i dialog med de unge med relevant kommunikation

I juli måned samlede FDF næsten 12.000 personer til den traditionelle Landslejr - en begivenhed, der kun finder sted hvert femte år. Vi har snakket me...

Read more

3 ting kirkens hjemmeside ikke behøver

Mange nye besøgende vil åbne kirkens hjemmeside, før de selv kommer i kirken. Derfor er det vigtigt, at hjemmesiden giver et godt førstehåndsindtryk o...

Read more