All Posts

Børnetjenesten er et initiativ til børn i kirken

Billede fra Børnetjenesten

Børn er vigtige for kirkens fremtid og der er mange gode initiativer for børn rundt om i landets kirker. Et af dem er Børnetjenesten. Naja Månsson og Leif Hygild Andersen arbejder til dagligt begge i Messiaskirken, og det var også her idéen til Børnetjenesten opstod. Vi har snakket med Naja og Leif for at høre mere om deres initiativ.

Hvad er Børnetjenesten?

Børnetjenesten tilbyder dagtilbud et kulturmøde med henblik på at give børnene et frirum til at undres sammen med de voksne. Her er plads til at følge børnenes tankestrømme og tænke abstrakt, ”Livets store spørgsmål interesserer alle”, fortæller Naja. “Børn undrer sig. Hvor kommer jeg fra? Hvorfor springer blomsterne ud? Og hvor skal jeg hen når jeg dør?”

Det handler om at filosofere med børn og Børnetjenesten arbejder udfra metoden ”Filosofi med børn” der skaber samtalerum hvor børnene kan undre sig. Helt konkret kommer dagtilbuddene to dage, seks gange i løbet af et år: til høst, allehelgen, jul, fastelavn, påske og pinse. Til hver højtid har Naja og Leif udarbejdet aktiviteter og refleksioner der afspejler det aktuelle tema. Disse er delt på Børnetjenestens hjemmeside, hvor alle kan læse mere om konceptet og abonnere på Børnetjenestens årsplan. Leif og Naja fortæller “Det er rigtigt sjovt at være sammen med børnene i et helt år og børnene oplever at få et medejerskab i et undrende fællesskab” fortæller Leif.

Hvordan opstod idéen?

“Idéen til Børnetjenesten opstod, fordi vi kunne se, at der både i vores egen kirke, men også generelt i folkekirken var et behov for at invitere netop denne aldersgruppe indenfor”, fortæller Naja.

Leif Hygild Andersen og Naja Månsson

De to arbejdede derfor videre med idéen om at skabe en børnetjeneste med plads til spørgsmål, som ikke alene kan forklares med evidensbaseret viden. Spørgsmål om fællesskab, venskab, fred, sorg, liv, død og kærlighed. Tjenesten har derfor fokus på styrkelse af den individuelle udvikling hos børnene i et kreativt og inspirerende fællesskab, som samtidig involverer engagerede og ansvarlige voksne.

“Vi brugte meget tid, både i kirken, men også privat, på at skabe Børnetjenesten og de rette rammer for konceptet”, fortæller Leif. Da formaliteter og rammer var på plads evaluerede et evalueringsfirma konceptet. “Det var svært at komme videre, hvis ikke konceptet blev evalueret”, forklarer han. For idéen var hele tiden, at Børnetjenesten skulle kunne deles med andre kirker og potentielt blive landsdækkende. “Det er vigtigt at understrege, at Børnetjenesten tager afsæt i dagtilbudsloven og det foregå derfor på dagtilbuddenes præmisser”, uddyber Naja.

Kirken har personalet og ressourcerne til at være et af de steder, som kan invitere både børn og voksne til en forundrings-samtale. “Vi har præster der lægger øre til alt mellem himmel og jord og forskellige andre grupper som mødes og snakker, så der var et helt klart behov for også at give dagtilbud et sted, hvor de kunne lade børn og pædagoger undre sig sammen”, fortæller Naja.

Hvad synes børnene?

“I løbet af året får man en relation til børnene”, fortæller Leif. “På samme måde får de et forhold til det der store hus, som ligger tæt på hvor de bor. Her kan man stille spørgsmål, og her har man fået mange sjove oplevelser. Børnene får et stærkt tilhørsforhold til kirkens rum ”Og en del kommer tilbage og viser far og mor rundt” siger Naja.

Topics: Kunder

Christian Steffensen
Christian Steffensen
Founder & CEO at ChurchDesk

Mine første 25 møder med kirker... ud af 100

For tre uger siden skrev jeg, at jeg ville tale med alle vores kirker. Det har indtil videre været et fantastisk initiativ med rigtig gode tilbagemeld...

Read more

Mød Christina Iversen: Mange vil gerne være en del af kirkens liv, men ved ikke hvordan

Der er stor interesse for at være en del af kirkens fællesskab og at deltage i kirkens arbejde og aktiviteter. Desværre kender de fleste ikke til kirk...

Read more

Sådan kommunikerer I påskens aktiviteter

Billede: Christian Roar Pedersen, 23203099 Der sker mange ting i påsken, ikke kun i kirken, men i hele lokalsamfundet. Kirkens traditionsrige og krist...

Read more