All Posts

Vi er klar med en ny måde at kommunikere i kirken

Kirkens brugere og menighed forventer at få personlig og relevant kommunikation. Det skal komme på det rigtige tidspunkt og via både e-mail, sms og sociale medier. Der er nye forventninger til hvordan kirken kommunikerer og det giver både nye muligheder og udfordringer. Det stiller nye krav til kirken, som ikke har de rette værktøjer til at imødekomme et stigende ønske om at få en ny form for kommunikation. Men det giver også helt nye muligheder for at komme i dialog. Derfor lancerer vi nu et helt nyt værktøj til kirkens kommunikation.

Fra nyhedsbrev til beskeder

Vi har hele tiden haft et nyhedsbrev i ChurchDesk, som et rigtig godt supplement til kirkebladet. Det giver mulighed for at sende e-mails ud til lister af modtagere og mange kirker er begyndt at oprette flere lister til f.eks. gudstjenester, foredrag og koncerter. Mange kirker har haft stor glæde af at kunne kommunikere mere målrettet og vi udsender hver måned mange tusinde e-mails med invitationer, påmindelser og artikler.

Der er dog en stor begrænsning i nyhedsbrevets mulighed for at gøre kommunikationen personlig og relevant. Tidligere har man haft et nyhedsbrev til alle konfirmander, men ofte har man brug for at kunne sende en besked ud kun til nogle af konfirmanderne - eller udelukkende pigerne. Eller hvad nu hvis man gerne ville kontakte alle konfirmandforældrene fra de seneste fire år - som ikke havde deres eget nyhedsbrev?

Vi oplever en stor efterspørgsel efter at have flere informationer kirkens kontakter - og ikke blot e-mail og sms. Det kan være vigtigt at kende fødselsdato, så der kan sendes en besked ud til en bestemt aldersgruppe. På den måde er vi løbende blevet gjort opmærksomme på, at nyhedsbrevet ikke er tilstrækkeligt til at sikre en personlig og nærværende kommunikation. Vi introducerer derfor nu en mulighed for at sende beskeder pr. e-mail og SMS på baggrund af fleksible grupperinger af personer - og ikke fastlåst i et bestemt nyhedsbrev.

Kirken skal kende sin menighed

En af de store udfordringer vi oplever i kirken er en mangel på kontaktinformationer, som kan bruges til noget. Der er mange Excelark og lister med navne og telefonnumre. Men hvordan får præst og kordegn organiseret det og brugt det til noget? Det er relevant at vide hvem der har været konfirmander eller deltaget i babysalmesang de seneste par år. Måske de kunne have lyst til at få en invitation til et andet arrangement eller blot en hilsen fra præsten! Vi er helt overbeviste om, at der er stor interesse for at høre fra kirken - det forudsætter blot at det er relevant. Og derfor skal kirken have informationer på brugerne, som kan bruges til noget med det samme.

Vi introducerer "Kontakter"

De seneste måneder har vi i tæt samarbejde med bl.a. Haderslev Domkirke, Advents Sogn og Jakobskirken udviklet et helt nyt værktøj til kirkens kommunikation. Vi har valgt at kalde det "Kontakter", da vores ønske er at kirkens kontaktflade skal blive større og bedre.

Det giver dig let og lynhurtig adgang til:

  • At sende beskeder ud til enkelte personer eller segmenter baseret på f.eks. alder, by eller interesser
  • Se historik på hver enkelt kontakt, så du kan holde overblik over kommunikationen
  • Planlægge udsendelser f.eks. til en påmindelse inden en begivenhed
  • Kopiere og genbruge gamle beskeder
  • Indsætte begivenheder direkte fra kalenderen

Vi glæder os til at se jer tage det i brug og vil i de kommende månder tilføje yderligere funktioner. God fornøjelse med at gøre jeres kommunikation mere personlig og relevant - til glæde for jeres brugere!

 Læs mere

Topics: Kirkens kommunikation, Nyheder, Værktøjer til kirken

Christian Steffensen
Christian Steffensen
Founder & CEO at ChurchDesk

Bedre information med nyhedsbreve og SMS

Vor Frue Kirke i Aarhus annoncerer ikke blot koncerter via dagbladene og brochurer, men også via SMS og nyhedsbreve. Det er nemt at bruge og muliggør ...

Read more

Forskellen på et adressekartotek og en kommunikationsplatform

  Direkte og målrettet kommunikation supplerer kirkebladet Jeg møder mange kirker, der har et adressekartotek i deres Outlook eller forskellige lister...

Read more

Hvem skal kirkens kommunikation målrettes til?

Jeg tror, du er enig med mig i, at det med effektiv kommunikation fra kirken kan være forvirrende at finde rundt i. Skrivemåder, målgrupper og forskel...

Read more