All Posts

Sådan hjælper du kirkens ældste med teknologi

Sådan gør du teknologien brugbar for kirkens ældste

Når man læser om at tiltrække og invitere kirkegængere tilbage i kirken handler langt de fleste artikler om de unge. Også hos ChurchDesk har vi ofte haft dette fokus, men af gode grunde. For selvom en stor andel af de unge er medlem af folkekirken, er det de færreste der jævnligt sætter fod i kirkerummet. Fortsætter denne tendens, kan virkeligheden og medlemsprocenten blive en helt andet. Derfor er handling nødvendigt, og derfor skriver mange om kirkens kommunikation med unge. Når dette er sagt, betyder det ikke, at kommunikationen og fokuset på de unge skal ske på bekostning af de ældre og en måske mere loyal generation. Teknologien giver mange muligheder til at kommunikere med de unge, men bør ikke bruges således, at den udelukker de ældre medlemmer.

Ting tager tit tid

Det er ingen hemmelighed, at det først var de unge der virkelig tog teknologien til sig med alle dens muligheder. Nu kommer seniorerne efter det, og de lærer hurtigt. Tal fra Danmarks statistik viser, at der blandt de 60-74 årige var en stigning fra 54% i 2008 til 90% i 2016 af de, som jævnligt bruger internettet.

Selvom det for nogen kan være en længere process at lære teknologien at kende, er den hurtige vækst i internetforbrug et godt tegn for kirken. Det betyder, at også de ældre i stor stil kan få glæde af kirkens tilstedeværelse online. En gruppe af de ældre føler sig samtidig ensomme eller oplever helbredsproblemer, som forværret syn og hørelse. Også disse behov kan teknologien hjælpe kirken imødekomme. Ved at lægge en IT-strategi som er målrettet de ældres behov, kan kirken styrke fællesskaberne yderligere og skabe relationer til flere i menigheden.

Hvad kan du gøre?

Der er mange ting du kan gøre, for at teknologi får en positiv indflydelse i de ældres hverdag. Vi har samlet nogle af dem nedenfor.

Bed de frivillige om hjælp

Det kan være udfordrende at skulle lære ny teknologi at kende. Om det er en ny mobiltelefon, et socialt medie eller noget helt tredje, er det nemmere, når nogen kan vise os vej og forklare, hvordan vi skal bære os ad. Derfor kan det være en god idé at spørge nogle af de frivillige, om de vil afsætte noget tid til at hjælpe de ældre med teknologien og derved give dem et rum til at stille alle de spørgsmål, de måtte have. Det kunne enten være i form af ugentlige møder eller ved at parre nogle af de unge med kirkens ældre, så de sammen kunne udforske og lære.

De frivillige kunne også undervise i at oprette en Facebook-profil, hvordan man synkroniserer kirkens kalender med sin egen digitale kalender eller andre spørgsmål, som menigheden måtte have. Sørg for, at det er målgruppens behov som bliver hørt og tilpas hjælpen dertil. Interaktioner på sociale medier, e-mail eller telefoner kan hjælpe med at styrke og vedligeholde social relationer.

Print vejledninger

Selvom meget af den teknologi menigheden vil møde, er simpelt opbygget (e-mailsystemer, Facebook mv.) kan det alligevel være svært ved første øjekast at se, hvor man skal klikke sig hen. Ved at printe vejledninger kan du hjælpe nogle af de ældre med at blive trygge med teknologien, også selvom de er alene.

Skræddersy din kommunikation

Hos ChurchDesk taler vi tit om målrettet og personlig kommunikation. Det gør vi, fordi vi har set hvilke resultater det kan bringe. Dette gælder også kommunikationen med de ældre. For dem som er vant til e-mailkommunikation virker det åbenlyst hvor links er, hvad man skal være opmærksom på, hvordan man besvarer, videresender osv. For andre kan dette virke som ren mystik. Tilpas derfor nyhedsbreve og lignende kommunikation til den valgte målgruppe. Et nyhedsbrev til ældre bør holdes simpelt og overskueligt. Undgå alt for mange farver, billeder og information. Husk at skrive “klik her” ved et link og overvej tekststørrelsen. De små tilpasninger kan gøre en stor forskel for modtageren.

Det samme gælder kirkens hjemmeside. Hold den simpel og funktionel. Det gør siden lettere at overskue på tværs af platforme (mobiltelefon, computer, tablet osv.).

Videoer og undertekster

Nogle medlemmer kan have problemer med transport til og fra kirken. På trods af kirkebil og andre services, er det for nogle langt mere krævende at komme i kirken, end det er for andre. Det betyder ikke, at disse personer ikke har lyst til at tage del i kirkens liv, men blot at de ikke fysisk kan være til stede. Ved at optage gudstjenester og andre særlige begivenheder i kirken og lægge dem på nettet eller tilbyde hjemmebesøg eller telefonopkald til disse medlemmer, bliver kirken pludselig også tilgængelig for dem.

Personer med hørenedsættelse vil med stor sandsynlighed sætte pris på, at præsten uploader teksten fra dagens prædiken til kirkens hjemmeside eller sender den til dem i en e-mail, så de også kan være med. På samme måde kan det være en god idé at sætte undertekster på de videoer, du måtte uploade.

Gør teknologien tilgængelig

Selvom flere og flere af de ældre bruger teknologien i deres hverdag, betyder det ikke nødvendigvis at de har adgang til det hjemme. Nogle bruger stadig de lokale biblioteker eller låner computer og mobiltelefon af familien. Derfor kan det være en idé at stille nogle af kirkens ressourcer til rådighed. Lad de ældre tjekke nyheder eller e-mail på en tablet eller computer indenfor eller lad andre i menigheden donere gammel elektronik til de, som ikke selv har. Alternativt kan du tilbyde dem en liste over steder i lokalområdet, hvor de kan tilgå en computer.

Hold det simpelt og husk hvorfor du gør det

Det ovenstående er selvfølgelig blot forslag. Det bedste du kan gøre er at høre menigheden, hvad du kan gøre, for at teknologien bliver mere brugbar for dem. Det ultimative mål er at hjælpe dem til nemt at være med i kirkens liv, og det kan du, når teknologien tilpasses menighedens behov.

Topics: Medlemspleje

Kirken kan skabe tættere relationer, hvis den udnytter teknologien

Denne artikel er også bragt i Kristeligt Dagblad den 9. november 2015 Der er så mange mennesker, som er medlem af kirken, og som alt for sjældent mærk...

Read more

Hvorfor er det vigtigt at kommunikere digitalt med menigheden?

Kirken har en unik og vigtig plads i samfundet, og for mange kirker er en del af missionen at skabe et rum, hvor det kristelige fællesskab kan deles. ...

Read more

Sådan kommer du i gang med at skrive blogindlæg i kirken

Kirkens blog er et af de oplagte steder at dele relevant indhold. Her kan præsten og alle andre få mulighed for at dele tanker og indlæg, som er relev...

Read more