All Posts

Konfirmation - og hvad så?

churchdesk-blog-konfirmation-dk.jpg

Hvordan fastholder vi de unge efter deres konfirmation?

Hvert år konfirmeres næsten 50.000 unge i den danske folkekirke. Op til den store dag deltager de forventningsfulde og spændte i en masse forberedende arrangementer, og langt de fleste kirker lægger stor vægt på at lave originale aktiviteter, som når længere ud end et klasselokale, hvor der bliver delt kirkelige fortællinger. Aktiviteter som gør de unge fortrolige med kirken og troen på et niveau, som passer til dem.

Når konfirmationen er ovre og hverdagen igen begynder, bliver de unges forbindelse til kirken desværre ofte glemt. Deres hverdag fyldes med andre aktiviteter, og det er svært at engagere dem i kirken på længere sigt. I “Millennium-konfirmander”, en rapport udarbejdet af Center for Ungdomsstudier for Folkekirkens Konfirmandcenter, beskrives de mange aktiviteter, som de unge tager del i, når de ikke er i skole. Rapporten viser, at kirken er i høj konkurrence med et væld af andre tilbud. Det er vigtig at huske, at den unge generation, som i foråret lader sig konfirmere, i fremtiden har stort potentiale for at styrke kirkens samfund. Derfor er der behov for at tilbyde og informere dem om arrangementer for unge, så de bliver inspireret til at komme tilbage i kirkens rum. De fleste kirker har allerede aktiviteter, som kunne være interessante for de unge, men glemmer for eksempel at invitere sidste års konfirmander til den næste ungdomsgudstjeneste, koncert eller ungdomscafé.

Vi må møde de unge i øjenhøjde

Digitale medier og kommunikationsformer er blevet en uundværlig og meget synlig del af vores samfund. Vi tilbringer meget tid foran skærmen, hvad end det er på en computer, tablet eller mobiltelefon, og det må derfor accepteres, at de digitale værktøjer er blevet en integreret del af vores liv. Det gælder i høj grad for de unge, som henter langt det meste at deres information online. Rapporten om “Millenium konfirmanderne” viser, at de fleste unge ikke længere mødes i hverdagen, men i stedet holder kontakt via de sociale medier. På samme måde må kirken altså holde kontakten med de tidligere konfirmander online. De er i en alder, hvor de i høj grad udforsker deres interesser og danner en stor del af deres meninger omkring blandt andet tro. Derfor kan det have enorm betydning for kirken at være en del af den informationsstrøm, som de unge møder. Informationen skal komme til dem direkte, og ikke kun gennem deres forældre eller lærere, for de vil selv udforske og lære mere. Et trykt kirkeblad eller en simpel hjemmeside vækker ikke interesse hos de unge, som sjældent selv opsøger kirkens aktiviteter. De skal mødes der, hvor de er.

Værdien i et hold konfirmander må ikke undervurderes. Årets konfirmander er fremtiden for sognet og potentielt rygraden i de fremtidige aktiviteter. Derfor er det vigtigt at have en løsning, der kan forbinde kirken med de unge ved hjælp af for eksempel SMS’er eller e-mails. Allerede når de tilmeldes konfirmationen, er det essentielt at indsamle deres data. På den måde kan den enkelte kirke blive meget klogere på de unges adfærd og deres interesser. De skal ikke mødes af en række beskeder om arrangementer, som er uinteressante for dem. De skal modtage relevante og målrettede beskeder om begivenheder for dem. Ved at indsamle konfirmandernes data ved tilmeldingen, kan der i ChurchDesk hurtigt og let med emneord oprettes segmenter af menigheden som “Konfirmander 2016” eller “Gamle konfirmander”, som så kan engageres og involveres.

Nyt liv til kirken

I ChurchDesk er alle de nødvendige værktøjer samlet og integreret, og det er nemt at kontrollere, at den information de unge får er relevant. Med vores Kontaktmodul kræver det kun få klik at indsamle data om forskellige personer, og når de først er indtastet kan de hurtigt tilføjes til et segment og derefter kommunikeres målrettet til. Det er nemlig muligt at vælge et specifikt segment, som udvalgte beskeder skal sendes til. Denne digitale interaktion med konfirmander og andre unge skaber gode forudsætninger for en stærkere forbindelse mellem kirken og de de unge. Når det lykkes kirken at få skabt en lyst og nysgerrighed hos de unge til at lære mere om kirkens liv, engageres en ny generation. De unge vil gerne deltage i kirken, hvis de finder kirkens tilbud og aktiviteter interessante.

Læs hele rapporten om “Millennium konfirmanderne” her

Topics: Medlemspleje, Kirkens kommunikation, Unge i kirken

Christian Steffensen
Christian Steffensen
Founder & CEO at ChurchDesk

Bedre information med nyhedsbreve og SMS

Vor Frue Kirke i Aarhus annoncerer ikke blot koncerter via dagbladene og brochurer, men også via SMS og nyhedsbreve. Det er nemt at bruge og muliggør ...

Read more

Digital konfirmandtilmelding er en god oplevelse for alle

Digital konfirmandtilmelding er en god oplevelse for både forældre, konfirmander og kirken. Kirkens personale får lettere ved holde styr på informatio...

Read more

Lær at kommunikere effektivt med jeres konfirmander

Al kommunikation bør starte med en overvejelse om, hvem der skal modtage din besked og hvorfor. Ellers risikerer man hurtigt at modtageren får alt for...

Read more