All Posts

En komplet vejledning til din kirkes annoncering på Facebook

Facebook annoncering for kirker

Vi har tidligere slået fast, at Facebook er et medie med utallige muligheder for at nå ud til en større gruppe mennesker end de der allerede kommer i kirken. Derfor har vi forklaret, hvordan man opretter en Facebook-side til kirken, får følgere og skriver en masse interessante opslag. Når opslag på kirkens Facebook-side bliver delt, kommenteret eller reageret på, bliver de, uden ekstra arbejde, delt med endnu flere end dem, som selv aktivt har valgt at følge Facebook-siden. Dette kaldes den organiske rækkevidde.

Der er dog en måde at nå endnu længere ud, nemlig ved at lave annoncer på Facebook. En annonce her er som en annonce i lokalavisen ikke gratis, men kan til gengæld gøre endnu flere opmærksomme på et budskab fra kirken.

Derfor gennemgår vi her, hvilke overvejelser man skal have gjort sig før man starter med annoncering på Facebook, samt hvordan man sætter annoncer op. Så find papir og blyant frem og lad os komme i gang.

Inden du annoncerer på Facebook

Før du overhovedet begynder at tænke over, hvad din annonce skal indeholde eller hvor længe den skal vises, skal du finde ud af, hvem din målgruppe er, og hvad du vil opnå med annoncen. Hvis du ikke har gjort dig disse overvejelser, virker annoncen ikke, og så kan pengene bruges bedre. Følg derfor først og fremmest vores trin nedenfor.

1. Målet

Hvis du skal bruge midler på at igangsætte en kampagne og annoncere på Facebook, skal der også være en mening bag. Det er dit mål og kan for eksempel være at få deltagere til et specifikt arrangement eller at få flere besøgende i kirken. Vælg ét primært mål og noter det ned på dit papir.

2. Hvad skal der til for at opnå målet?

Med dit primære mål følger muligvis sekundære mål eller trin, som skal opfyldes for at målet bliver nået. Det kan for eksempel være, at det er nødvendigt at folk besøger kirkens hjemmeside for at tilmelde sig og betale for et arrangement eller blot besøger siden for at få information om lignende arrangementer. Noter sekundære mål ned, så du senere kan øge chancen for, at disse bliver nået.

Tip: Vidste du, at din annonce ikke vil klare sig dårligere på Facebook, selvom den prøver at føre folk væk fra Facebook? Du kan altså sagtens linke til kirkens hjemmeside.

3. Hvem er målgruppen?

Der er ingen grund til at bruge en masse penge på, at din annonce når ud til alle i Danmark. Derfor skal du nu bruge lidt tid på at definere målgruppen for annoncen. Målgruppen er dem, som vil have en oprigtig interesse for det, du tilbyder - også dem du aldrig før har været i kontakt med.

Kirken har mange målgrupper, unge som ældre og mænd som kvinder. Men det er ikke alle det er relevant at kommunikere dit arrangement ud til på Facebook. Derfor skal vi nu have indsnævret, hvem det egentlig er relevant for.

Måske har du forskellige målgrupper, som alle potentielt kunne være med til at opnå dit mål (at deltage til et specifikt arrangement), men som vil have forskellige grundlag for at komme. 

Lad os starte med placeringen. Dit arrangement er ikke relevant for alle i Danmark. Det er nok kun relevant for dem i byen eller inden for en vis radius. Overvej hvor langt folk vil rejse for at komme til arrangementet. I dette eksempel siger vi, at målgruppen er dem der bor indenfor en radius af 20 kilometer fra din by.

Er dit arrangement både tilegnet mænd og kvinder? Eller er det den månedlige kvindeaften? Tag det med i dine overvejelser og begræns dig eventuelt til et køn.

Hvilken aldersgruppe prøver du at nå ud til med din annonce på Facebook? Selvom dit arrangement måske er for mange aldersgrupper er det nødvendigt at overveje, hvem det er du forsøger at nå ud til gennem Facebook.

Med dine første annoncer kan det være en god idé at starte med en bred målgruppe eller til flere forskellige målgrupper. Du kan senere se, hvem der har reageret bedst på annoncen og tilpasse den til en mere specifik målgruppe. Dette vender vi tilbage til.

Lad os sige, du vil reklamere for en kvindeaften hvor en forfatter kommer og holde foredrag. Hvem er forfatterens egen målgruppe? Brug denne viden til at tilpasse målgruppen for din annonce til eksempelvis kvinder fra 30-40 år og kvinder 40-55. Så kan du senere se, hvad der har virket bedst.

Selvom dit arrangement måske også vil være relevant for et par kvinder i 20’erne er det et fåtal. Derfor er de ikke din kernemålgruppe og dermed ikke dem, du skal forsøge at nå ud til gennem din Facebook-annonce.

Hvad er det der gør, at netop den her målgruppe er interesserede i det du deler?

Selvom du har fundet frem til, at dit arrangement primært er for kvinder over 30, er det ikke alle kvinderne, som vil interessere sig for det, du tilbyder. Derfor kan man på Facebook også målrette efter interesser.

Det kan være, at dem du vil nå ud til i forbindelse med forfatter-arrangementet har en interesse for bøger, religion, foredrag eller om muligt forfatteren selv. Forsøg at skrive forskellige interesser ind og se, om de kommer op som muligheder. Jo mere specifikt du kan indsnævre målgruppen, des bedre kan du måle på resultaterne fra annoncen. For på den måde kan du teste, hvilken målgruppe der reagerer mest på din annonce.

Et eksempel…

Har du for eksempel en annonce for, at jeres konfirmationsindskrivning nu er åben for tilmelding, kan det være din ene målgruppe er unge i alderen 13-15 med interesse for konfirmation eller religion og som bor i området. En anden målgruppe kunne være forældrene, men de to målgrupper bør modtage forskellige, tilpassede beskeder.

Tip: For at finde din målgruppe, kan det være en god idé at overveje hvilken motivation de, som kommer til dit arrangement har. Hvad adskiller jeres kirke? Og det specifikke arrangement? Hvilke behov opfylder arrangementet hos deltageren? Er det fællesskab, inspiration, viden, underholdning, bøn, meditation…?

Du kan også vende den om og overveje, hvad der gør at nogle fravælger at komme. Er det fordi personen generelt ikke kommer i kirken? Har der været en tidligere dårlig oplevelse? Eller noget helt andet?

4. Hvordan vil du måle resultatet?

For senere at kunne evaluere om din Facebook-annonce nåede sit mål, er det nødvendigt at klargøre, hvordan du har tænkt dig at måle annoncens resultat.

Et mål kunne for eksempel være at nå et specifikt minimum deltagerantal. I så fald er det vigtigt at gøre op, hvor mange deltagere der var til dit arrangement. Det kan også være, at dit mål er at fordoble deltagerantallet. I så fald må det også gøres op, hvor mange deltagere der plejer at komme til denne type arrangementer.

5. En sidste overvejelse

I sidste ende handler det om at få folk til at reagere på din annonce, for eksempel ved at klikke på et link. En god idé er derfor at notere de udfordringer, du tidligere har haft ned. Er der noget du tidligere har gjort som ikke fik flere til dit arrangement? Har du for eksempel delt en begivenhed på kirkens Facebook-side som ingen reagerede på? I så fald er der nok noget, som bør gøres anderledes, og det er vigtigt at være opmærksom på.

Hvad er annoncens tema?

Det er nødvendigt at din annonce siger mere end blot “Kom til foredrag”. Den skal også kommunikere hvorfor.

Tænk på en af de motivationsfaktorer, som en deltager kunne have for at komme til dit arrangement. Det kan være, at de gerne vil være en del af et åbent fællesskab. Måske står I overfor julen, hvor mange oplever at føle sig ensomme? Dermed har du allerede et budskab, en motivation og et tema til din annonce: Kom i kirken i julen og tag del i fællesskabet.

Hvilke arrangementer kunne for eksempel give en besøgende følelsen af at være en del af et fællesskab? Det kan være gudstjenesten juleaftensdag, et arrangement i forbindelse med advent, nytårstaffel eller lignende. Hvert arrangement skaber en historie, som du kan bruge i forbindelse med en annonce.

En historie omkring jeres juletræsfest kunne for eksempel være, at det kan skal være slut med at sidde alene i julen, og at frivillige fra kirken derfor invitere til juletræsfest den 22. december, hvor der bliver danset om træet, spist æbleskiver og derudover hygget en hel masse.

Et andet arrangement ville måske have en anden historie, men det vigtigste er, at det er klart, hvad målgruppen kan få ud af at deltage til arrangementet og dette skal stemme overens med deres motivation for at deltage.

Ligesom historien ovenfor bygger på målgruppens motivation, kan historien også forsøge at nedbryde en af de barriere der står mellem målgruppen og deres deltagelse. Hvordan adskiller kirkens juletræsfest sig for eksempel fra lignende arrangementer i lokalsamfundet? Denne historie kunne bygge på, at kirkens fællesskab er åbent for alle og sammenholdet er i fokus.

Tænk forskellige scenarier igennem, hvor målgruppen kunne have behov for jeres arrangement, og noter så:

  • Budskab
  • Motivation
  • Tema

Sådan sætter du annoncen op

Start med at gå til annonceadministratoren som vist på billedet nedenfor. Herfra bliver du, for hver kampagne, mødt af tre trin: Valg af målsætning, kampagnens placering og så selve annoncerne. Din kampagne er den overordnede gruppering. Kampagnen kan for eksempel omhandle julen 2017, men derunder have forskellige annoncer, som hver især er målrettede forskellige grupper. Heldigvis har du allerede nu gjort dig de overvejelser der skal til, for at sætte dine annoncer op.

Annoncering_Facebook.png

1. Hvad er din målsætning?

Målsætningen som du vælger for din kampagne er vigtig. Den afgør nemlig hvilket format de underliggende annoncer får. Med målsætning menes her, hvad kampagnen skal gøre. Skal den få flere besøgende til din kirke? Eller vil du gerne have at dine annoncer når ud til en større rækkevidde, end jeres opslag normalt gør?

Det er vigtigt, at du stadig adskiller denne målsætning fra det tidligere valgte mål om at få flere til at komme til en begivenhed. Denne Facebook-målsætning afgør udelukkende hvordan annoncernes format vil fremstå, og du vil senere i processen kunne optimere efter det mål, som du tidligere noterede ned.

Du skal også nu vælge, hvor stort et budget du vil bruge på kampagnen. Du kan vælge imellem et dagligt eller et samlet budget. Samtidig skal du vælge et starttidspunkt og et eventuel sluttidspunkt. Din kampagne kan dermed løbe over et par timer, et par dage, uger osv.

Nu skal du så præcisere dine målgrupper. Dem har du heldigvis allerede noteret ned. Start med præcisere placering, alder, køn og sprog. Klik så “medtag også” og vælg interesser. Når du indtaster én interesse, foreslår Facebook automatisk lignende interesser, som du kan overveje at tilføje.

Tip: En Facebook-bruger skal blot have vist interesse for én af dine valgte interessegrupper for at få vist din annonce.

Du kan ydermere vælge, om du vil inkludere eller ekskludere dem, som allerede synes godt om kirkens Facebook-side. Her skal du vurdere, om det er nødvendigt at bruge penge på dem, som allerede kender til jer og jeres tilbud. Du kan også vælge forbindelser, for eksempel venner af dem, som har synes godt om din side. Din målgruppe bliver hurtig meget bred. Det er derfor enormt vigtigt at vurdere, om din annonce egentlig er relevant for alle disse mennesker, og hvor stort dit budget skal være, for at nå ud til alle de ønskede personer.

Som du specificere din målgruppe, får du samtidig vist, hvor stor en gruppe af Facebook-brugere du forsøger at nå ud til. Husk, det er bedre at nå målrettet ud til alle i en mindre gruppe, end få relevante personer i en stor gruppe. Samtidig gør flere mindre, specifikke målgrupper det nemmere for dig at se, hvilken målgruppe der finder din annonce mest relevant. På den måde kan du senere stoppe eller ændre i annoncer målrettet grupper, som ikke reagere på annoncen.

Til sidst skal du vælge, om din annonce skal centrere sig omkring et eller flere billeder eller en video. Du vil få vist, hvordan de forskellige valgmuligheder ser ud.

2. Placering

Placeringen afgør hvor på Facebook, dine annoncer bliver vist. Du kan vælge selv at specificere dette, for eksempel om det kun skal vises til folk som tilgår Facebook fra computeren eller kun fra mobilen, om det kun skal vises i højre kolonne mv. Det nemmeste er dog at lade Facebook om dette. På den måde registrerer Facebook, hvor din annonce får bedst respons, og optimerer så automatisk efter dette. Du kan altid ændre eller tilpasse dit valg.

3. Annoncerne

Nu er det så tid til at opsætte de enkelte annoncer der hører under kampagnen. For hver annonce skal du tænke tilbage på budskab, motivation og tema. Derudover skal du finde billeder eller video eller sørge for at optage noget nyt visuelt, som er relevant for din annonce. Lav gerne en lille brainstorm over, hvad det kunne være og tag dig tid til at tage gode billeder. Du kan altid afprøve sideløbende annoncer med forskellig billeder og skære nogle annoncer fra, i takt med at du ser hvad der virker.

Hold teksten på billedet eller i annoncen kort og klar. Din tekst skal kunne skimmes hurtigt af læseren og lede dem til målet af din annonce, for eksempel ved at lede dem til at klikke på et link og komme til et sted på jeres hjemmeside. Derfor kan det være en god idé at benytte en af Facebooks handlingsknapper (Call-to-Action knap). Vælg blot den, der passer bedst til dit mål.

Nu er din annonce klar, og du skal sende den til annonce-gennemgang. Her tjekker Facebook, at annoncen overholder deres retningslinjer. Skulle noget være galt, får du den tilbage, og kan så tilpasse den og derefter igen sende den til gennemgang.

Evaluering

Det vigtigste for fortsat at kunne opsætte succesfulde annoncer og få resultater for dine penge er evalueringen og tilpasningen. I annonceadministratoren kan du se resultaterne af dine annoncer, samt den pris du betaler per resultat, eksempelvis pris per klik på dit link.

Facebook tildeler din annonce en relevans-score mellem 1 og 10. En score på 10 betyder at din annonce var meget relevant for den målgruppe, du havde valgt, mens en lav score tyder på, at du skal vælge en ny målgruppe eller et nyt budskab. Jo højere din score, des mere får du får de penge du bruger på at annoncere gennem Facebook.

Hold løbende øje med, hvordan dine annoncer klarer sig. Se, om en bestemt målgruppe reagerer bedre end andre og tilpas så dine annoncer. Selvom en kampagne er igang, kan du sagtens lave små-ændringer. Hvis en målgruppe bliver ved med at reagere dårligt eller lidt på din annonce, er det værd at overveje, om du skal droppe at annoncere dette specifikke budskab til dem.

Forskellen på en annonce og et boostet opslag

Et boostet opslag er et opslag, du allerede har skrevet og udgivet på kirkens Facebook-side. Måske har det klaret sig godt i den forstand, at mange har interageret med opslaget. Derfor kan du have interesse i, at opslaget skal ses af endnu flere for at skabe opmærksomhed om kirken. Målet med dette vil som regel være at få endnu flere til at synes godt om eller kommentere på opslaget. Dette kan gøres ved at booste opslaget. “Boostet” vil sige, at du betaler for at sende opslaget ud til flere.

Forskellen her er dog, at et boostet opslag ikke på samme vis som en annonce kan målrettes. Det betyder, at du ikke på samme vis selv kan vælge, hvem dine penge skal bruges på at nå ud til. Derfor foreslår vi, at du i stedet benytter dig af Facebook annoncer.

Topics: Medlemspleje, Kirken på Facebook

Christian Steffensen
Christian Steffensen
Founder & CEO at ChurchDesk

Sådan laver du en Facebook-side til kirken

Der er mange ting at overveje og vælge imellem, når man skal oprette en Facebook-side. Derfor kan det være svært at finde ud af, hvordan man kommer or...

Read more

Hvorfor skal kirken være på Facebook?

Danskerne er online det meste af dagen. Kig dig omkring i toget, bussen, køen i supermarkedet, eller mens du venter på grønt lys. Du vil højst sandsyn...

Read more

Sådan engagerer du menigheden på Facebook

Du kender det nok… Jeres kirkes Facebook-side startede som et godt initiativ, men døde senere hen. Det var svært at finde ud af, hvad der egentlig sku...

Read more