All Posts

En guide til samtykker i kirken

konfirmandtilmelding-1

Vi understøtter arbejdet med tilmeldinger og kommunikation for en stor del af Danmarks kirker.Denne guide giver en række gode råd til håndtering af samtykker, så I kan være i kontakt med mennesker i forbindelse med f.eks. konfirmation og dåb med de korrekte samtykker.

Der er ikke formkrav til samtykker

Børn og unge, som er under 18 år, er undergivet forældremyndighed. Det vil sige at der kræves samtykke fra forældremyndigheden for at et barn kan indskrives til konfirmation. Der er ikke nogen formkrav til, hvordan man kan indhente et samtykke. Et samtykke kan f.eks. både være verbalt eller skriftligt. Det betyder også, at et samtykke ikke skal ske med NemID for at være gældende. I ChurchDesk indsamler vi automatisk samtykker ved indsendelse af en formular. Det er også muligt at registrere det manuelt på en person, hvis det er givet i en anden sammenhæng. 

Gør det nemt at give og håndtere samtykker

Det bør først og fremmest være en god og let oplevelse af være i kontakt med kirken - også når det gælder tilmeldinger og indhentning af samtykker. I ChurchDesk er det nemt at indsamle et samtykke og lige så vigtigt - nemt for forældre at give deres samtykke.

Man opretter en en samtykkeerklæring, hvori samtykket beskrives, hvorefter det automatisk bliver tilføjet til jeres formular. Vi registrerer automatisk IP-adressen, som anvendes når der accepteres et samtykke på formularen. Det er endvidere muligt for jer, at tilvælge at forældrene bekræfter deres samtykke via “double-opt” in på deres e-mail (dvs. der kommer en e-mail, som skal beder personen bekræfte indtastningen før den er gyldig). Herved sikres nemt et dokumentation for samtykket.

Du kan se her, hvordan du opretter og administrerer samtykker i ChurchDesk her. Vi er også klar til at hjælpe dig med at sætte samtykket op, så det er nemt at dokumentere.

Hold kontakten til forældre og konfirmander efter konfirmationen

ChurchDesk er ikke begrænset til kun at håndtere konfirmationsforløbet, da vi ser det som vores opgave at understøtte jeres relationer og kommunikation i en større sammenhæng. Og vi tager gerne en snak om, hvordan I bedst kan sætte jeres samtykker op til at understøtte den bredere og længerevarende kommunikation.

Kirkens kontakt med konfirmander og forældre stopper naturligvis ikke efter konfirmationen. Derfor opfordrer vi også altid til at indhente et samtykke, så I uden problemer kan beholde oplysningerne og kommunikere med både konfirmanderne og deres forældre efter konfirmationen.

Det er oplagt at tænke i, hvordan I kan fastholde relationen og forblive relevante og derfor kan det være relevant også tilbyde yderligere information fra kirken ved tilmeldingen. Mange vælger at indsamle samtykke til at blive tilmeldt relevant kommunikation fra kirken, hvilket kan give jer mulighed for at sende målrettede nyhedsbreve om de mange andre aktiviteter i kirken til hhv. konfirmanderne og forældrene. Man kan også give dem mulighed for selv at vælge, hvilke aktiviteter eller emner de kunne være interesseret i at høre om fremadrettet. Det hele kan integreres i formularerne fra ChurchDesk og f.eks. gøres direkte ved konfirmandindskrivningen.

Topics: guide

Kenneth Svenningsen
Kenneth Svenningsen
I want to make things that matter and make a difference. I'm responsible for our customers and obsessed about helping churches meet people with technology.

Få præsten med og udbyg relationen med samtykke til opfølgning

Få præsten med til børneaktiviteterne og udbyg relationen ved at få samtykke til opfølgning. Dette indlæg er baseret på Annette Molin Brautschs bidrag...

Read more

Digital konfirmandtilmelding er en god oplevelse for alle

Digital konfirmandtilmelding er en god oplevelse for både forældre, konfirmander og kirken. Kirkens personale får lettere ved holde styr på informatio...

Read more

Mød Liane Schwartzbach: Jeg sparer rigtig meget tid ved at bruge formularer

Liane Schwartzbach er kordegn i Jyllinge Sogn og hun har oplevet, hvordan man kan både spare tid ved bedre arbejdsgange og samtidig forbedre kommunika...

Read more