All Posts

Temaet er medlemspleje på Viborg Stifts Mediedag

Medlemspleje Viborg Stifts Mediedag 2017

Vi er blevet inviteret til at holde hovedoplæg på Viborg Stifts Mediedag 2017, som foregår lørdag den 16. september på Hardsyssel Efterskole. Temaet er medlemspleje og hvordan digitale værktøjer kan understøtte dette arbejde.

Vi kommer til at dele ud af vores erfaringer med medlemspleje i folkekirken og glæder os over, at Viborg Stift er med til at sætte fokus på hvordan det bliver en integreret del af kirkens arbejde.

Sognepræst Carsten Riis Jensen, formand for Viborg Stifts medieudvalg:
"Kirke handler om mennesker og relationer - også når vi kommunikerer via computere og sociale medier. ChurchDesk forstår dette, og forstår at formidle relationer og medlemspleje som fundament for al anden snak om databaser, mailinglister, kalendere, osv. Derfor har vi naturligvis inviteret ChurchDesk med som oplægsholder og workshopholder på Viborg Stifts mediedag."

Medlemspleje som en integreret del af kirkens arbejde

Der er stor fokus på hvordan kirken kan nå ud til flere af sine medlemmer og danskerne generelt. Vi oplever stor interesse for, hvordan det kan gøres med digitale værktøjer og derfor er vi glade for at dele ud af vores erfaringer på mediedagen.

Folkekirken begynder i langt højere grad at se medlemspleje som en integreret del af sit arbejde. Det udmynter sig i nye tanker og arbejdsgange hos både menighedsråd, præster og medarbejdere. Det er ikke en opgave, som kan løses af kun enkelte personer. Det skal i stedet ses som en central opgave for kirkens liv og vækst, som alle kan tage del i og få indflydelse på.

Hvad mener vi med medlemspleje?

På mediedagen kommer vi bl.a. til at diskutere hvad vi mener med medlemspleje, hvordan man kan påbegynde arbejdet og hvordan vi kan målrette vores kommunikation til de relevante målgrupper. Vi kommer også til at dele vores erfaringer fra vores arbejde med flere hundrede folkekirker, som har taget vores digitale værktøjer i brug.

Medlemspleje er en bred indsats og vi oplever, at det rejser mange spørgsmål og vigtige diskussioner i sognene. Hvordan kan man indsamle de nødvendige oplysninger fra de personer, som kommer i kirken? Hvordan gør man de nye arbejdsgange lette og undgår at bruge for meget tid? Hvilke værktøjer kan vi bruge til at kommunikere digitalt og hvordan bruger vi dem bedste muligt?

Vi glæder os til at møde jer og ser frem til en god dag!

Dagen er for menighedsrådsmedlemmer, ansatte og frivillige i Viborg Stift. Se mere på kirkenkommmunikerer.dk

Topics: Nyheder

Christian Steffensen
Christian Steffensen
Founder & CEO at ChurchDesk

Kirkens Forum med fokus på medlemspleje

Den 29. og 30. september er der Kirkens Forum i Fredericia, hvor kirken mødes til netværk og inspiration. Vi er naturligvis med igen i år og vil holde...

Read more

Mød Kristian Gylling og Henning Sundby: Om medlemspleje og prioritering af aktiviteter

ChurchDesk afholder hvert år flere brugergrupper rundt omkring i Danmark. Her mødes brugere for at diskutere hvordan vi sammen kan understøtte kirkens...

Read more

Mød Henrik Engelbrekt: Vores arbejde med medlemspleje i Haderslev Domsogn

Haderslev Domsogn har i flere år arbejdet med medlemspleje og aktiviteter målrettet grupper i  sognet. Hør teolog og kirke- og kulturmedarbejder Henri...

Read more