All Posts

Mød Birgitte Olesen: Klarlagte arbejdsgange og en bedre hverdag for alle kirkens ansatte

ChurchDesk kalenderen

Vi har talt med Birgitte Olesen, som er kordegn og administrativ leder i Vejgaard Sogn. De har arbejdet med at skabe overblik for kirkens medarbejdere og frivillige, så der bliver plads til at fokusere på sit arbejde og få forudsigelighed i hverdagen.

Tid og rum til at fokusere

Birgitte Olesen fra Vejgaard SognDer kan være stor forskel på hvordan sogne indretter deres personale og løser administrative opgaver. Nogle har en eller flere kordegne, andre kommunikationsansvarlige, sekretærer eller noget helt andet. Ressourcer og opgaver varierer fra sogn til sogn. Det er dog ikke alt, der er forskelligt. Ønsket om nemmere arbejdsgange med færre afbrydelser og uforudsigelige hændelser er ifølge Birgitte Olesen fra Vejgaard Sogn afgørende for alle kirker.

Birgitte Olesen er kordegn og administrativ leder og en af hendes udfordringer har været at klarlægge arbejdsfordelingen blandt både medarbejdere og frivillige. “Med klare arbejdsopgaver er der tid og rum til, at den enkelte kan fokusere fuldt ud på det, de er bedst til. Samtidig bliver andre medarbejdere ikke bliver forstyrret af uforudsigelige hændelser," forklarer Birgitte. 

Det har tidligere været en udfordring at få det store overblik, koordinere arbejdsopgaver og være bindeled mellem menighedsråd, præster, frivillige og andet personale.

 

Alle skal kunne udføre deres egne opgaver

At benytte en fælles platform med sammenhængende arbejdsgange understøtter samarbejdet og øger effektiviteten - og man undgår både dobbeltarbejde og misforståelser. “Personligt har ChurchDesk hjulpet mig i mit arbejde som koordinator,” fortæller Birgitte. “Det er en enorm overskuelig platform, som giver en brugervenlig ramme man kan udfolde sig inden for”, uddyber hun.

Derfor ønsker Birgitte også, at så mange som muligt i sognet bliver fortrolige med systemet. "Alle skal kunne bruge ChurchDesk til at udføre deres opgaver, så det er let at tage over for en kollega under ferie, sygdom eller lignende. Og med en klar arbejdsfordeling er det let at overdrage opgaver under en persons fravær. Vi ved præcis hvilke opgaver en person normalt varetager og kan på den måde videregive dem”, forklarer Birgitte.

Klare arbejdsgange styrker samarbejdet

Birgitte mener, at nøglen til en succesfuld arbejdsplads ligger i at fokusere mindre på det, som ikke kan lade sig gøre og i stedet finde muligheder i det, som kan lade sig gøre ved at samarbejde. På den måde undgår man at opgaver bliver til byrder. Klare arbejdsgange styrker samarbejdet. “Det handler om at se muligheder ved at arbejde sammen frem for udfordringer, for så arbejder man meget mere løsningsorienteret”, forklarer hun. “Vi har et stærkt hold, hvor ikke én persons arbejde er vigtigere end en andens. Det skal vores arbejdsredskaber også understøtte og det skaber en rigtig god arbejdskultur,” afslutter Birgitte.

Topics: Samarbejde i kirken, Kordegn, Kunder

Christian Steffensen
Christian Steffensen
Founder & CEO at ChurchDesk

Er jeres kirke klar til Googles krav om mobiloptimeret webdesign?

Der er store ændringer på vej hos Google og den måde de prioriterer deres søgeresultater. Den 21. april 2015 ændrer Googles deres søgemekanisme væsent...

Read more

[Infografik] Hvordan Haderslev Domsogn gik fra 0 til 600 kontakter

Haderslev Domsogn har arbejdet målrettet med at indsamle data på sine medlemmer og interesserede for dermed at kunne kommunikere digitalt med dem i ny...

Read more

Ny persondatalov er lige på trapperne. Er folkekirken klar?

For kirken er persondata en helt afgørende forudsætning for arbejdet med mennesker, kommunikation og medlemspleje. Hvis man ikke tager det seriøst, vi...

Read more